Patienten først

Mette Meldgaard

Mette Meldgaard

Programchef i TrygFonden

45 26 08 19

Vores mål: At færre patienter dør eller får skader som følge af forebyggelige hændelser.

Sundhed


Udfordringer

Det vurderes, at der hvert år er over 100.000 utilsigtede hændelser, hvoraf næsten halvdelen kan forebygges. Det anslås, at der hvert år dør 2.000 patienter på grund af utilsigtede hændelser på de danske hospitaler. TrygFonden vil arbejde for, at der skabes et opdateret grundlag, som beskriver problemets omfang i Danmark med henblik på afprøvning af nye løsninger. TrygFonden vil endvidere arbejde for at fremme patientinddragelse. Jo mere informerede og deltagende patienterne er i at træffe beslutninger om deres behandling, jo bedre udbytte får de af behandlingen, og jo oftere vælges den rette behandling.

Muligheder

Alle skal have et sikkert og trygt møde med sundhedsvæsenet. Men hvert år kommer patienter til skade eller dør på grund af utilsigtede hændelser, når de bliver behandlet. TrygFonden vil afprøve nye løsninger og styrke det forskningsmæssige fundament på området. 

Målsætninger

  • At skabe et opdateret forskningsbaseret grundlag til at vurdere problemets omfang og karakter på.
  • At afprøve nye løsninger til nedbringelse af antallet af forebyggelige skader og dødsfald i sundhedsvæsenet. 
  • At forbedre patientoplevelsen af behandlingsforløbet - og i højere grad inddrage patienternes perspektiv i vurderingen af behandlingsresultaterne.

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Patienten først", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Patienten først" donationer

Projekter

Sociale medier