En plads i fællesskabet

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Projektleder Christoffer Elbrønd er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Christoffer Elbrønd 45 26 08 06

Vores mål: At flere, der befinder sig i en sårbar situation, indgår i positive fællesskaber, som kan tilføre dem ressourcer og derigennem styrke deres evne til at fremme egen og andres trivsel.

Trivsel

 
Udfordringer

Blandt 3-19-årige børn og unge anslås det, at 15 pct. er i risiko for social eksklusion, og undersøgelser peger på, at risikoen for social eksklusion stiger med alderen. Forskning viser også, at der gennem en årrække er sket en polarisering af dem, som er ekskluderet og dem, som er inkluderet. Fx mangler 4,5 pct. af den danske befolkning, svarende til 190.000 personer, en at tale med i deres netværk, når de oplever problemer og har behov for støtte, mens tallet er næsten 3 gange så højt blandt socialt udsatte, hvor 13 pct. oplever samme afsavn.

Muligheder

Alle har ret til en plads i fællesskabet. TrygFonden vil arbejde for at skabe den plads – ikke mindst for mennesker som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderede. Frivillighed, rådgivning, beskæftigelse og sociale netværk kan føre udsatte tættere på fællesskaber i hverdagen, som styrker deres livsmuligheder og trivsel. Social eksklusion har betydelige negative konsekvenser for et menneskes helbred og trivsel.

Målsætninger

  • At styrke kvaliteten i frivilligt socialt arbejde og fremme frivillige foreningers kapacitet og forudsætninger for at inkludere socialt ekskluderede i deres aktiviteter.
  • At give personer som er, eller som er i risiko for at blive, socialt ekskluderet adgang til rådgivning og støtte, som kan styrke deres forudsætninger for deltagelse i fællesskaber.
  • At øge rummeligheden i centrale fællesskaber – fx ift. arbejdsmarkedet gennem styrkelse og udbredelse af socialøkonomiske virksomheder.

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "En plads i fællesskabet", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "En plads i fællesskabet" donationer

Projekter

Sociale medier