Stærke fællesskaber skal forebygge radikalisering

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Udviklingschef Dorte McGugan Pedersen er ansvarlig for indsatsen i TrygFonden.

Dorte McGugan Pedersen 29 41 83 31

Politikere, kommuner, forskere, politi og socialarbejdere og det frivillige foreningsliv mødtes i dag på Christiansborg på invitation fra CERTA, tænketanken Ret & Sikkerhed og TrygFonden for at drøfte, hvordan vi i Danmark kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Trivsel

Alle stolene var optaget og bænkerækkerne fyldt, da TrygFonden, Tænketanken Ret & Sikkerhed og Certa Intelligence & Security i dag slog dørene op til konferencen ”Stærke Fællesskaber – lokal modstandskraft mod radikalisering og ekstremisme” på Christiansborg. Målet med konferencen var at drøfte hvordan civilsamfundet og lokalmiljøerne være med til at forebygge, inddæmme og modvirke radikalisering og ekstremisme.

Debatten tog udgangspunkt i den rapport, som TrygFonden i samarbejde med CERTA offentliggjorde i februar 2016 "Radikalisering og voldelig ekstremisme skal bekæmpes lokalt" .

Træk på de ressourcer, der allerede er tilstede

Rapporten understreger, at lokalområder, der ofte ses som svage, ligger inde med netop de ressourcer, der kan gøre en forskel i det forebyggende arbejde imod radikalisering. En konklusion der blev mødt med stor opbakning blandt de indbudte talere. 

”Der er brug for at tillid til og anerkendelse af de lokale kræfter, der gør en enorm indsats, men ofte overses”, understregede Mai-Britt Haugaard Jeppesen fra borgerinitiativet Bydelsmødrene.

Forskningsleder bag rapporten Anja Dalgaard-Nielsen fremhævede familien som en gruppe i civilsamfundet, der bør sættes mere fokus på. 

”Familien er kernen i anti-radikaliseringsarbejdet, og man bør i højere grad understøtte familiernes vilje og evne til at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme samt understøtte de netværk, der er omkring familierne, så de kan kompensere, når familierne ikke selv har de nødvendige ressourcer.”

Tillid er nøgleordet

Behovet for gensidig tillid var det tilbagevendende tema konferencen igennem. Det handlede blandt andet om forholdet til de lokale myndigheder. 

”Tillid er et nøglebegreb, men tillid er ikke noget, der kan trækkes i en automat. Det er noget man skal ud og gøre sig fortjent til”, sagde socialdirektør i Rødovre kommune Ole Pass om rapportens opfordring til lokale myndigheder om at komme ud over skrivebordskanten. 

Det handler også om tillid internt i lokalmiljøerne. Rapporten peger på, at de, der involveres i ekstremistiske netværk, typisk ikke er en del af det frivillige foreningsliv og de positive fællesskaber, der følger med. 

”Undersøgelsen viser, at stærke lokale fællesskaber er helt afgørende for bekæmpe radikalisering og ekstremisme og sikre trygge og velfungerende lokalsamfund, ” opsummerede Jakob Scharf, direktør i CERTA. 

Deltag i debatten på Facebook/Stærke Fællesskaber og Twitter @faellesskaber og #StærkeFællesskaber

Kristeligt Dagblad bringer d. 6. april 2016 en kronik af Gurli Martinussen og Jakob Scharf om lokalsamfundets afgørende betydning for forebyggelse af radikalisering. Har du login til Kristeligt Dagblads hjemmeside, kan du læse kronikken her.

Et liv uden kriminalitet

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.
Et liv uden kriminalitet