René Højer

René Højer

Programchef i TrygFonden

45 26 08 08

Vores mål: At færre dør eller kommer alvorligt til skade i brandulykker

Sikkerhed

 
Udfordringer

I 2016 døde 52 mennesker som følge af en brand. Det er det laveste tal i 40 år og langt under gennemsnittet i perioden 2006-2015, hvor knap 73 døde som følge af brand om året. Der mangler ofte en røgalarm i de berørte hjem, og en væsentlig faktor er rygning. Der er en stor overrepræsentation af ældre og sårbare personer blandt de indebrændte. 

2.000 personer behandles årligt på skadestuen som følge af ild/røg. Brandvæsenet rykker ud knap 5.000 gange om året til brand i private hjem. Derudover er der årligt knap 60.000 ”happy fires”, hvor folk selv slukker en mindre brand i hjemmet – uden brandvæsenets hjælp. De fleste brande kan forebygges gennem viden og en rigtig adfærd. Røgalarmer er effektive i forhold til at begrænse en brand – og redde liv. I 75 pct. af dødsbrandene var der ikke opsat en røgalarm. 750.000 danske husstande har ingen røgalarm. 

Muligheder

Færre skal dø eller komme alvorligt til skade i brandulykker. TrygFonden vil styrke videnopbygningen på området med henblik på oplysning og konkrete indsatser som opsætning af røgalarmer. Vi ønsker, at børn og voksne ved, hvordan man undgår brand og er i stand til at handle, hvis der opstår brand.

Målsætninger

  • Flere anskaffer og opsætter røgalarmer i boliger, foreninger m.v.
  • Flere reagerer/griber ind på en kvalificeret måde, hvis der opstår brand
  • Flere tager ansvar for brandsikkerhed, særligt hos sårbare grupper
  • Udvikle og forbedre vidensgrundlaget for forebyggelse af brandulykker

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Forebyg brand", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Forebyg brand" donationer

 Brandfilm  

Film om brandsikkerhed

Følg linket og se de mange film om brand, ild og brandsikkerhed

Læs mere

Projekter