Sikker i trafikken

René Højer

René Højer

Programchef i TrygFonden

45 26 08 08

Vores mål: At færre kvæstes eller dør i trafikken

Sikkerhed

 

Udfordringer

De foreløbige tal for 2016 viser, at 215 blev dræbt, og 3.183 kom til skade i trafikken. Antallet af dræbte har ikke været så højt siden 2011, men tallene er stadig lave historisk set. 

Stort set alle ulykker i trafikken skyldes menneskelige fejl. 15 pct. af dødsulykkerne involverer spiritus. Det vurderes, at der dagligt kører 10.000 spirituspåvirkede bilister rundt på de danske veje. Hver 3. dødsulykke skyldes uopmærksomhed. I mere end 40 pct. af dødsulykkerne har for høj hastighed medvirket til ulykkens opståen. Unge er en særlig sårbar gruppe i trafikken. Årsagen er i høj grad manglende færdigheder og rutine hos de unge. 

Knap 50 pct. af ulykkerne rammer de bløde trafikanter (fodgængere, knallerter og cyklister), der ofte kommer slemt til skade. At blive set i trafikken er vigtigt, og risikoen for uheld sænkes, hvis man gør sig synlig. Undersøgelser fra Norge viser, at risikoen for, at en fodgænger bliver ramt af en bil i mørke, nedsættes med 85 pct., hvis man bruger en godkendt refleks. 

Den nyeste forskning fra Aalborg Universitet og TrygFonden viser, at man kan halvere risikoen for at blive kørt ned på cykel, hvis man bærer en pang farvet jakke.

Muligheder

Gennem undervisning, træning, debat og kampagner ønsker TrygFonden at arbejde for, at færre kommer alvorligt til skade eller dør i trafikken. Der er særligt fokus på børn og unge, da ulykkerne stiger voldsomt i aldersgruppen 15-24 år. 

Målsætninger

  • Flere færdes sikkert i trafikken, ikke spirituspåvirket, øget opmærksomhed, overholder fartgrænser mv.
  • Flere i befolkningen cykler – og på en sikker måde fx ved brug af cykelhjelm og pangfarver, øget opmærksomhed
  • Flere bløde trafikanter er synlige i trafikken fx ved brug af pangfarver og reflekser
  • Udvikle og forbedre vidensgrundlaget for forebyggelse af trafikulykker

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Sikker i trafikken", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Sikker i trafikken" donationer

Projekter

Sociale medier