Sikker i trafikken

René Højer

René Højer

Programchef i TrygFonden

45 26 08 08

Vores mål: At færre dør eller kommer alvorligt til skade i trafikken

Sikkerhed

Udfordringer

Det seneste tal for 2016 viser, at 211 blev dræbt, og 3.228 kom til skade i trafikken. Antallet af dræbte har ikke været så højt siden 2011, men tallene er stadig lave historisk set. 

Stort set alle ulykker i trafikken skyldes menneskelige fejl. 15 pct. af dødsulykkerne involverer spiritus. Det vurderes, at der dagligt kører 10.000 spirituspåvirkede bilister rundt på de danske veje. Hver 3. dødsulykke skyldes uopmærksomhed. I mere end 40 pct. af dødsulykkerne har for høj hastighed medvirket til ulykkens opståen. Unge er en særlig sårbar gruppe i trafikken. Årsagen er i høj grad manglende færdigheder og rutine hos de unge. 

Muligheder

TrygFonden arbejder for, at færre kommer alvorligt til skade eller dør i trafikken. Gennem undervisning, træning, debat og kampagner sætter vi særligt fokus på børn og unge, da ulykkerne stiger blandt 15-24 årige.

Målsætninger

  • Flere færdes sikkert i trafikken, ikke spirituspåvirket, øget opmærksomhed, overholder fartgrænser mv.
  • Flere i befolkningen cykler – og på en sikker måde fx ved brug af cykelhjelm og pangfarver, øget opmærksomhed
  • Flere bløde trafikanter er synlige i trafikken fx ved brug af pangfarver og reflekser
  • Udvikle og forbedre vidensgrundlaget for forebyggelse af trafikulykker.

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Sikker i trafikken", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Sikker i trafikken" donationer

Projekter

Sociale medier