Lev med kronisk sygdom

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Jette Jul Bruun er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Jette Jul Bruun 45 26 08 19

Vores mål: At mennesker med kronisk sygdom får et bedre hverdagsliv med øget livskvalitet

Sundhed

Udfordringer

Kronisk sygdom er sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende. Det er folkesygdomme som allergi, muskel- og skeletlidelser, migræne/hyppig hovedpine, hjertekarsygdom, lungelidelser, forhøjet blodtryk, funktionelle lidelser, diabetes mv. Omtrent hver tredje voksne dansker har en kronisk sygdom. Heraf har hver tredje, eller ca. en halv million mennesker, alvorlige begrænsninger i deres udfoldelsesmuligheder og livskvalitet. Det gælder især, hvis sygdommen medfører, at man rammes af smerter, træthed og ængstelse og måske endda, at man mister forbindelse til arbejdsmarked, sociale netværk og familie. Der er en markant social skævhed i, hvor hårdt kronisk sygdom rammer i befolkningen.

Muligheder

TrygFonden fokuserer på de kronisk syge mennesker, som oplever at have en dårlig livskvalitet.

TrygFonden vil arbejde for at skabe en række adfærdsændringer
Faktorer, der spiller ind på den oplevede livskvalitet, er bl.a. sygdommens sværhedsgrad, antallet af sygdomme, smerter, træthed, åndenød og andre fysiske begrænsninger. Herudover er psykiske problemer som angst og depression knyttet til en række kroniske sygdomme og medfører en dårlig livskvalitet.

TrygFonden vil arbejde for at skabe en række adfærdsændringer, højne vidensniveauet, påvirke holdninger og styrke kompetencer, som fremmer denne adfærdsændring.

Målsætninger

  • Flere mennesker med kronisk sygdom anvender tilbud om hjælp til selvhjælp med henblik på at forbedre deres hverdagsliv
  • Flere pårørende er i stand til at støtte mennesker med kronisk sygdom i at leve godt med deres sygdom 
  • Udvikle, afprøve og implementere indsatser, der støtter egenomsorg, herunder psykologiske-/psykosociale tiltag med henblik på at forbedre hverdagslivet for mennesker med kronisk sygdom

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Lev med kronisk sygdom", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Lev med kronisk sygdom" donationer

Projekter