Lev med kronisk sygdom

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Jette Jul Bruun er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Jette Jul Bruun 53 55 05 77

Vores mål: At flere mennesker med kronisk sygdom bliver selvhjulpne og oplever øget livskvalitet

Sundhed

Udfordringer

Omtrent hver tredje voksne dansker har en eller flere kroniske sygdomme som fx allergi, slidgigt, demens, hjertekarsygdom, lungelidelser, forhøjet blodtryk, funktionelle lidelser, knogleskørhed og diabetes. Det udfordrer både de mennesker, som rammes og deres pårørende, og det udfordrer sundhedsvæsenet og samfundet som sådan. Antallet er i stigning.

Der er både social ulighed i, hvordan kroniske sygdomme rammer og markant social skævhed i forekomsten af flere samtidige sygdomme og i, hvilke konsekvenser sygdommene får. Mange kan selv håndtere kronisk sygdom i hverdagen - de arbejder, har familie og er aktive. Men andre oplever en nedsat livskvalitet, og en del vurderer selv deres helbred som mindre godt. Faktorer, der spiller ind på den oplevede livskvalitet, er bl.a. sygdommens sværhedsgrad, antallet af sygdomme, smerter, træthed, åndenød og andre fysiske begrænsninger. Herudover er psykiske problemer som angst og depression knyttet til en række kroniske sygdomme og medfører en dårlig livskvalitet. 

Muligheder

TrygFonden vil medvirke til, at flere kronisk syge mennesker bliver selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt.

Målsætninger

  • Flere mennesker med kronisk sygdom anvender tilbud om hjælp til selvhjælp med henblik på at forbedre deres hverdagsliv
  • Flere pårørende er i stand til at støtte mennesker med kronisk sygdom i at leve godt med deres sygdom 
  • Udvikle, afprøve og implementere indsatser, der støtter egenomsorg, herunder psykologiske-/psykosociale tiltag med henblik på at forbedre hverdagslivet for mennesker med kronisk sygdom.

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Lev med kronisk sygdom", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Lev med kronisk sygdom" donationer

Projekter