Projektansvarlig

Projektansvarlig

Jette Jul Bruun er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Jette Jul Bruun 45 26 08 19

Vores mål: At flere børn grundlægger en sund livsstil, og færre mennesker dør eller belastes af livsstilssygdomme.

Sundhed

Udfordringer

Det anslås, at 20.000 mennesker årligt dør for tidligt af sygdomme, der kan forebygges. 4.500 mennesker dør, fordi de er fysisk inaktive. Dødsfaldene giver anledning til 50.000 tabte gode leveår. Hver fjerde er overvægtig, herunder hvert tiende barn. Ca. 14.000 mennesker dør årligt af rygerelaterede sygdomme. Både forekomsten og effekten af tobaksrygning er socialt skævt fordelt. Rygere dør i gennemsnit 8-10 år tidligere end andre.

4.000 dør af alkoholrelaterede sygdomme. Alkohol resulterer årligt i godt 50.000 tabte leveår for mænd og 20.000 for kvinder. Næsten hver anden ung har alkoholdebut, når de er 14 år eller yngre, og hver fjerde voksne drikker mere end genstandsgrænsen. Af disse er 140.000 alkoholafhængige. Hvert år dør 300 mennesker – ofte yngre mennesker – af kræft i huden, og der er ca. 14.600 nye tilfælde hvert år. Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder mellem 15 og 34 år.

Muligheder 

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.

Målsætninger

  • Flere bevæger sig mere 
  • Flere spiser sundere
  • Ingen unge begynder at ryge, og voksne stopper med at ryge
  • Flere unge får en senere alkoholdebut og drikker mindre, når de drikker
  • Færre er alkoholafhængige eller har et alkoholstorforbrug 
  • Flere har en sund soladfærd og går ikke i solarium
  • Udvikle og afprøve nye adfærdsorienterede metoder, herunder bl.a. strukturelle tiltag, til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Lev sundt", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Lev sundt" donationer

Projekter

Sociale medier