Projektansvarlig

Projektansvarlig

Jette Jul Bruun er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Jette Jul Bruun 53 55 05 77

Vores mål: At flere børn grundlægger en sund livsstil, og færre mennesker dør eller belastes af livsstilssygdomme.

Sundhed

 

Udfordringer

Danskerne lever længere end nogensinde – en nyfødt dansker kan i 2018 forvente at blive et par år ældre, end en nyfødt kunne for bare få år siden. Men hvert år dør mange danskere stadig for tidligt af sygdomme, der kunne være undgået.

Langt den største risikofaktor for både dårlig livskvalitet, sygdom og tidlig død er rygning, som hvert år resulterer i 13.600 ekstra dødsfald. Der er 6.000 ekstra årlige dødsfald blandt fysisk inaktive danskere. 2.900 årlige dødsfald er relateret til alkohol. Hvert år dør 300 - ofte yngre – mennesker af kræft i huden, og modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder mellem 15 og 34 år. Mere end halvdelen af alle voksne danskere og 10 pct. af danske børn er nu overvægtige. Og sundheden er på alle områder stadig skævt fordelt, så kortuddannede helt systematisk dør langt tidligere, er mere syge og har dårligere trivsel end dem, der har længere uddannelse. 

Muligheder 

Mere motion, sundere kost, begrænset alkoholforbrug, ingen rygestart og respekt for solen. TrygFonden vil bidrage til, at flere børn og unge grundlægger en sund livsstil tidligt i livet, samt at flere lever et længere liv med bedst mulig livskvalitet.

Målsætninger

  • Flere bevæger sig mere 
  • Flere spiser sundere
  • Ingen unge begynder at ryge, og voksne stopper med at ryge
  • Flere unge får en senere alkoholdebut og drikker mindre, når de drikker
  • Færre er alkoholafhængige eller har et alkoholstorforbrug 
  • Flere har en sund soladfærd og går ikke i solarium
  • Udvikle og afprøve nye adfærdsorienterede metoder, herunder bl.a. strukturelle tiltag, til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme.

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Lev sundt", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Lev sundt" donationer

Projekter

Sociale medier