Mental sundhed

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Laura Munch er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Laura Munch 45 26 08 35

Vores mål: At danskernes mentale sundhed styrkes

Sundhed

Udfordringer

Op mod en halv million mennesker er berørt af psykiske sygdomme. Ca. 15 pct. af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. 20 pct. af de 11-15-årige har tre eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres dagligdag. Samlet set udgør de mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (fra 1-24 år). Mennesker med psykisk sygdom dør i gennemsnit 20 år tidligere end alle andre.

Muligheder

TrygFonden vil arbejde for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.

Målsætninger

  • Flere (særligt børn og unge) får tidlig, kvalificeret hjælp, når deres mentale sundhed er truet
  • Flere er i stand til at håndtere oplevelser med mental mistrivsel og sygdom hos sig selv og i familie og netværk
  • Flere med mental mistrivsel og sygdom får en bedre behandling
  • Udvikle og afprøve nye metoder til mental sundhedsfremme, herunder strukturelle tiltag

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Mental sundhed", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Mental sundhed" donationer

Projekter

Sociale medier