Patienten først

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Jette Jul Bruun er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Jette Jul Bruun 45 26 08 19

Vores mål: At flere oplever et trygt møde med sundhedsvæsnet, hvor patienter og pårørende inddrages

Sundhed

Udfordringer

Det vurderes, at der hvert år er over 100.000 utilsigtede hændelser, hvoraf næsten halvdelen kan forebygges. Det anslås, at der hvert år dør 2.000 patienter på grund af utilsigtede hændelser på de danske hospitaler.

TrygFonden vil arbejde for, at der skabes et opdateret grundlag, som beskriver problemets omfang i Danmark med henblik på afprøvning af nye løsninger. TrygFonden vil endvidere arbejde for at fremme patientinddragelse. Jo mere informerede og deltagende patienterne er i at træffe beslutninger om deres behandling, jo bedre udbytte får de af behandlingen, og jo oftere vælges den rette behandling.

Muligheder

Alle skal have et trygt møde med sundhedsvæsenet. Patienten skal mødes som menneske, ikke som en sygdom, og ikke alle kommer med de samme forudsætninger. TrygFonden vil arbejde for, at samarbejdet mellem personale og patient optimeres, så patienter og deres pårørende i højere gad høres og inddrages.

Målsætninger

  • Flere frivillige bidrager til aktiviteter for patienter og pårørende 
  • Udvikle, afprøve og implementere indsatser, hvor patienter og pårørende i højere grad inddrages i behandlingsforløbet 

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Patienten først", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Patienten først" donationer

Projekter

Sociale medier