Patienten først

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Jette Jul Bruun er ansvarlig for projektet i TrygFonden

Jette Jul Bruun 53 55 05 77

Vores mål: At flere oplever et trygt møde med sundhedsvæsnet, hvor patienter og pårørende inddrages

Sundhed

Udfordringer

Både sygdomsbilledet og sundhedsvæsenet er i voldsom udvikling. Antallet af sengedage pr. patient er fx faldet fra 7,1 til 5,5 dage fra 2004 til 2014. Hvor man tidligere var indlagt i længere perioder og blev tilset af sundhedspersonale, sendes man nu – uagtet om der er tale om akut eller kronisk sygdom - hurtigt hjem til videre forløb hos egen læge, i ambulatorie eller kommunale sundhedstilbud eller til selvmonitorering (evt. ved brug af ny teknologi) og ambulante kontakter ad hoc. Det betyder, at den enkelte i langt højere grad bliver ansvarlig for sit eget forløb. 

Det udfordrer et sundhedsvæsen, som oprindeligt er indrettet til primært at håndtere akutte forløb, og som samtidig er blevet stadig mere specialiseret. Den enkelte skal nu klædes på til at påtage sig rollen som aktør og koordinator i eget forløb sammen med familie og pårørende, netværk og civilsamfund. Det kræver en god og systematisk inddragelse. Lykkes den ikke, risikerer man uhensigtsmæssige genindlæggelser og dårligere prognoser. Og hvis ikke man er opmærksom på, at alle har forskellige forudsætninger, er der desuden risiko for større ulighed i sundhed. 

Muligheder

Alle skal have et trygt møde med sundhedsvæsenet. Patienten skal mødes som menneske, ikke som en sygdom, og ikke alle kommer med de samme forudsætninger. TrygFonden vil arbejde for, at samarbejdet mellem personale og patient optimeres, så patienter og deres pårørende i højere grad høres og inddrages.

Målsætninger

  • Flere frivillige bidrager til aktiviteter for patienter og pårørende 
  • Udvikle, afprøve og implementere indsatser, hvor patienter og pårørende i højere grad inddrages i behandlingsforløbet. 

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Patienten først", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Patienten først" donationer

Projekter

Sociale medier