Inden for kerneområdet trivsel arbejder TrygFonden for, at flere får mulighed for at realisere deres potentialer til at udfolde sig og deltage aktivt i samfundslivet.

Trivsel

TrygFonden arbejder med områder, der er centrale for danskernes trivsel: Hvordan vi ruster vores børn til et godt liv, og hvordan vi tager ansvar for andre menneskers trivsel.

Vores fokus

  • En chance i livet, som skal bidrage til, at børn og unge får de bedste muligheder for at udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
  • En plads i fællesskabet, som skal bidrage til, at flere mennesker i alle aldre indgår i positive fællesskaber, der styrker deres muligheder for at tage ansvar for egen og andres trivsel. Det gælder også mennesker i en særligt sårbar situation.
  • Et liv uden kriminalitet, som skal bidrage til, at færre begår kriminalitet, færre oplever utryghed på grund af kriminalitet og flere får hjælp til lindring af konsekvenserne af kriminalitet.

Vores fokus