Et liv uden kriminalitet

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Britt Wendelboe er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Britt Wendelboe 45 26 08 32

Vores mål: At kriminaliteten falder

Trivsel

Udfordringer

Når det gælder indbrud, ligger Danmark i international sammenhæng relativt højt – danske hjem udsættes for næsten tre gange så mange indbrud som fx svenskerne. I 2016 blev der således anmeldt 31.885 indbrud i danske hjem. Hver fjerde dansker frygter at blive udsat for indbrud. 

Derudover bekymrer 14 pct. af voksne danskere sig meget om vold og kriminalitet - desuagtet Danmark er et af de absolut mindst voldelige samfund i verden. Der var i 2016 384.087 anmeldelser af kriminalitet, hvilket er en stigning på 2,5 pct. siden 2015. Dette skal ses i lyset af, at anmeldelser af kriminalitet samlet set er faldet med over 20 pct. siden 2009.

Muligheder

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.

Målsætninger

  • Færre er hæmmede i deres daglige aktiviteter på grund af utryghed ved kriminalitet
  • Flere engagerer sig i tryghedsskabende aktiviteter 
  • Flere børn og unge, der er i risiko for at komme ud i kriminalitet, deltager i kriminalpræventive indsatser
  • Flere, der har begået kriminalitet, deltager i resocialiserende indsatser
  • Flere professionelle og frivillige anvender i højere grad effektive metoder til at forebygge og lindre konsekvenserne af kriminalitet
  • Udvikle og afprøve effektive kriminalpræventive metoder

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Et liv uden kriminalitet", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Et liv uden kriminalitet" donationer

Projekter

Sociale medier