Et liv uden kriminalitet

Projektansvarlig

Projektansvarlig

Britt Wendelboe er ansvarlig for projektet i TrygFonden.

Britt Wendelboe 45 26 08 32

Vores mål: At kriminaliteten falder

Trivsel

 
Udfordringer

Omkring hver tredje dansker bekymrer sig meget for vold og kriminalitet. Knap 33.000 indbrud om året betyder, at Danmark har en andenplads i Europa, når det gælder indbrud. Danmark er et af de absolut mindst voldelige samfund i verden. Det er dog stadig således, at 1,4 pct. af danske mænd og 1,2 pct. af danske kvinder mel-lem 16 og 74 år angiver, at de blev offer for vold i 2013 – eller i alt 55.000 personer. 7.845 mænd og 3.917 kvinder måtte på skadestuen for at blive behandlet for vold. Knap hver tredje person, der modtager en fængselsdom, har tidligere begået kriminalitet.

Muligheder

Kriminalitet skaber utryghed i befolkningen, er ofte traumatiserende for dem, det går ud over og ødelæggende for dem, der begår den. Med oplysning og udvikling af konkrete redskaber vil TrygFonden arbejde for at forebygge og lindre følgerne af kriminalitet. Danmark har EU-rekord i indbrud, og 75 pct. af al kriminalitet begås af gengangere.

Målsætninger

  • Færre er hæmmede i deres daglige aktiviteter på grund af utryghed ved kriminalitet
  • Flere engagerer sig i tryghedsskabende aktiviteter 
  • Flere børn og unge, der er i risiko for at komme ud i kriminalitet, deltager i kriminalpræventive indsatser
  • Flere, der har begået kriminalitet, deltager i resocialiserende indsatser
  • Flere professionelle og frivillige anvender i højere grad effektive metoder til at forebygge og lindre konsekvenserne af kriminalitet
  • Udvikle og afprøve effektive kriminalpræventive metoder

Det har vi støttet

Se alle projekter inden for fokusområdet "Et liv uden kriminalitet", der har fået støtte siden 2013:
Se vores "Et liv uden kriminalitet" donationer

Projekter

Sociale medier