Vi vil skabe tryghed

I TrygFonden arbejder vi for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. De seneste år har TrygFonden anvendt 600 millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Det er TryghedsGruppens demokratisk valgte repræsentantskab, der hvert år godkender TrygFondens strategi og niveauet for hvor mange midler TrygFonden kan anvende til at skabe tryghed. TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden, der arbejder som en selvstændig, almennyttig enhed.

Ledelsen i TrygFonden

Medarbejdere i TrygFonden