Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Frederik Mühldorff Sigurd

Projektchef i TrygFonden

45 26 08 47

Frederik Mühldorff Sigurd er projektchef og har særligt fokus på tværgående forskningsaktiviteter. Frederik har ansvar for forskningssatsninger om alkoholbehandling, unges risikoadfærd samt træning af professionelle. Herudover arbejder Frederik for at fremme data om børn og unges livskvalitet.