Derfor støtter TrygFonden forskning

Forskning, der får støtte af TrygFonden, skal understøtte realiseringen af TrygFondens strategi.

TrygFonden arbejder med at løse komplicerede samfundsproblemer, hvilket forudsætter indsigt i sammenhænge og løsningsmuligheder. Den bedste indsigt opnås ved et tæt og effektivt samspil mellem forskning og praksis. Derfor støtter vi forskning, der udvikler og afprøver praktiske løsninger på TrygFondens 11 fokusområder. Vi arbejder derudover på at etablere gode og nyttige data og på, at virkningsfulde løsninger kan forankres i praksis, når TrygFondens støtte ophører.

Vi støtter forskning, der udvikler og afprøver praktiske løsninger på TrygFondens 11 fokusområder

Udover klassiske forskningsdonationer benytter TrygFonden sig yderligere af fire virkemidler, hvor vi selv er initiativtager: Store strategiske satsninger som fx centerdannelser, kapacitetsopbygning af forskningskompetencer, følgeforskning knyttet til TrygFondens øvrige aktiviteter og netværksdannelse, der fremmer samspillet mellem forskning og praksis.

Forskningsdonationer

TrygFonden modtager omkring 600 forskningsansøgninger om året, hvoraf omtrent 10 pct. får bevilling. Den gennemsnitlige bevilling har de seneste år ligget på 2 mio. kr., men det dækker over en stor spredning. 

Der er tre ansøgningsfrister om året – 1. marts, 1. september og 1. december – hvor man kan søge om støtte til forskningsprojekter.

Se listen over vores forskningsdonationer siden 2013 her.

Læs historier om resultaterne af dele af den forskning, vi har støttet på Videnskab.dk.

Læs mere om, hvordan du kan søge om støtte til et forskningsprojekt.

Centre, kapacitetsopbygning, følgeforskning og netværk

Ud over at donere penge til forskere, der ansøger om støtte til projekter, igangsætter TrygFonden også selv en række forskningsinitiativer. Vi har eksempelvis etableret TrygFondens Børneforskningscenter, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed og Interventionsforskningscenteret.

Vi har igangsat en række forskningssatsninger, der blandt andet fokuserer på at skaffe bedre data, på at forbedre alkoholbehandlingen i Danmark og på at udvikle nye generationer af indsatser, der kan tage højde for unges risikoadfærd. Og endelig arbejder vi også løbende på en række projekter, der skal skabe et bedre samspil mellem forskning og praksis.

TrygFondens Rådgivende Forskningsudvalg

TrygFonden har nedsat et rådgivende forskningsudvalg., Det indstiller bl.a. de peer reviewere, der skal vurdere forskningsansøgningerne. Udvalget er også rådgivende i forhold til TrygFondens forskningsstrategi, processer for sagsbehandling af forskningsansøgninger og udvikling af strategiske forskningssatsninger. 

Læs mere om udvalget.

Læs mere om hvordan vi arbejder