Sådan bliver vi skarpere

I TrygFonden vil vi gerne være en katalysator for forandringer, der skaber mere tryghed for danskerne. Vi prioriterer at lære af de erfaringer og resultater, vi opnår, gennem de projekter, vi støtter

Vores midler skal gøre størst mulig gavn i forhold til de samfundsproblemer, vi arbejder med, og vi skal kontinuerligt blive bedre til at finde nye eller forbedrede metoder til at nå vores mål. Den strategiske tilgang til vores arbejde er derfor opdelt i fire nøglefaser: 

Mål og strategi

Vi sætter mål for de samfundsproblemer, vi vil bidrage til at løse. Vi udformer strategier for, hvordan vi adresserer problemerne.

Aktiviteter

Vi støtter og igangsætter aktiviteter, projekter og forskning, som skal bidrage til at indfri målene.

Målinger og evaluering

Vi måler løbende udviklingen på fokusområderne. Vi evaluerer projekter. Vi deler vores erfaringer og resultater.

Justering

Vi tilpasser vores strategi og indsats i overensstemmelse med de erfaringer, vi får. Vi arbejder for forankring af de virksomme indsatser.

Læs mere om hvordan vi arbejder