Vores partnerskaber

TrygFonden har indgået partnerskaber med en række organisationer ud fra devisen: ”Sammen er vi stærkere…” og i erkendelse af, at vi har brug for gode partnerskaber for at nå vores overordnede mål: At øge trygheden i Danmark. Vi indgår partnerskaber med organisationer, der i samarbejde med os for alvor kan rykke et område eller sætte en ny markant dagsorden.
 • Mere viden om alkohol

  Mere viden om alkohol

  Vi samarbejder med Alkohol & Samfund om etablering af et nationalt videnssite og database på alkoholområdet.
  Læs om vores partner
 • Mere brandsikkert

  Mere brandsikkert

  Vi samarbejder med Beredskabsstyrelsen om projektet “Brandsikker Bolig”, der skal minimere antallet af dødsbrande i private hjem.
  Læs om vores partner
 • En røgalarm redder liv

  En røgalarm redder liv

  Vi samarbejder med Brandbevægelsen om blandt andet at sætte røgalarmer op hos udsatte ældre.
  Læs om vores partner
 • Rådgivning og omsorg

  Rådgivning og omsorg

  Sammen med Børns Vilkår vil vi udvikle verdens bedste børnetelefon til børn og unge.
  Læs om vores partner
 • Mind Your Own Business

  Mind Your Own Business

  Projektet "Mind your own business" hjælper unge minoritetsdrenge i den rigtige retning.
  Læs om vores partner
 • Flere danskere skal træde til

  Flere danskere skal træde til

  Med Dansk Råd for Genoplivning vil vi udbrede viden om livreddende førstehjælp og hjertestartere.
  Læs om vores partner
 • Sikkerhed for patienterne

  Sikkerhed for patienterne

  Dansk Selskab for Patientsikkerhed er vores samarbejdspartner på "Hej Sundhedsvæsen" og "Sikker Psykiatri".
  Læs om vores partner
 • Mere motion til børn og unge

  Mere motion til børn og unge

  Dansk Skoleidræt er vores samarbejdspartner på projektet "Sunde børn bevæger skolen", der skal motivere flere børn og unge til at være fysisk aktive.
  Læs om vores partner
 • Færre danskere skal drukne

  Færre danskere skal drukne

  Færre skal drukne og flere skal lære at svømme er målet for samarbejdet med Dansk Svømmeunion.
  Læs om vores partner
 • Vi vil forebygge indbrud

  Vi vil forebygge indbrud

  Det Kriminalpræventive Råd er vores samarbejdspartner på projektet Nabohjælp.
  Læs om vores partner
 • En fælles idrætsvision

  En fælles idrætsvision

  Vi samarbejder med DIF og DGI og har en fælles vision om, at mindst 75 procent af danskerne dyrker idræt i 2025.
  Læs om DIF
  Læs om DGI
 • Vand - et hav af oplevelser

  Vand - et hav af oplevelser

  Vi samarbejder med Experimentarium om en vand-udstilling samt en udstilling om lys - og reflekser.
  Læs om vores partner
 • Natteravnene skaber tryghed

  Natteravnene skaber tryghed

  Fonden for Socialt Ansvar og TrygFonden arbejder sammen om Natteravnene, der skaber tryghed.
  Læs om vores partner
 • Gæld skal forebygges

  Gæld skal forebygges

  Samarbejdet om projekt "På rette spor" skal finde nye måder at forebygge gældsætning blandt unge.
  Læs om vores partner
 • Sundhed i skolen

  Sundhed i skolen

  Vi samarbejder med Komiteen for Sundhedsoplysning om projektet "Skolesundhed.dk", der skal give mere viden om børns sundhed og trivsel i folkeskolen.
  Læs om vores partner
 • Fokus på sol og alkohol

  Fokus på sol og alkohol

  Sol og senere alkoholdebut er nogle af indsatsområderne for samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse.
  Læs om vores partner
 • Viden om forebyggelse

  Viden om forebyggelse

  Trygfonden og Lægeforeningen står bag Vidensråd for Forebyggelse. Formålet er at understøtte, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme sker på et fagligt og oplyst grundlag.
  Læs om vores partner
 • Innovativ uddannelse

  Innovativ uddannelse

  Vi samarbejder med Professionshøjskolen Metropol om at udvikle en helt ny form for effektiv efteruddannelse til socialrådgivere.
  Læs om vores partner
 • Mental sundhed

  Mental sundhed

  Via samarbejdet med Psykiatrifonden vil vi forbedre hverdagen for mennesker med psykiske lidelser.
  Læs om vores partner
 • Mere sikre trafikanter

  Mere sikre trafikanter

  Sammen med Rådet for Sikker Trafik vil vi reducere antallet af danskere, der kommer til skade i trafikken.
  Læs om vores partner
 • Sejl sikkert og brug vesten

  Sejl sikkert og brug vesten

  Søsportens Sikkerhedsråd er vores samarbejdspartner på sejladssikkerhed og Brug vesten.
  Læs om vores partner
 • Hjælp til børn og unge

  Hjælp til børn og unge

  "Frem i lyset" hedder det fælles projektet, der skal øge trivslen blandt sårbare børn og unge.
  Læs om vores partner
 • Uddannelse i topklasse

  Uddannelse i topklasse

  “The Oxford-TrygFonden Graduate Scholarship Programme” giver hvert år to danske studerende plads på University of Oxford.
  Læs om vores partner
 • Inddragelse af patienter

  Inddragelse af patienter

  Vi samarbejder med Videnscenter for Brugerinddragelse om en mere systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger i sundhedsvæsenet.
  Læs om vores partner