Vores partnerskaber

TrygFonden har indgået partnerskaber med en række organisationer ud fra devisen: ”Sammen er vi stærkere…” og i erkendelse af, at vi har brug for gode partnerskaber for at nå vores overordnede mål: At øge trygheden i Danmark. Vi indgår partnerskaber med organisationer, der i samarbejde med os for alvor kan rykke et område eller sætte en ny markant dagsorden.
  • Mere viden om alkohol

    Mere viden om alkohol

    Vi samarbejder med Alkohol & Samfund om etablering af et nationalt videnssite og database på alkoholområdet.
    Læs om vores partner
  • Mere brandsikkert

    Mere brandsikkert

    Vi samarbejder med Beredskabsstyrelsen om projektet “Brandsikker Bolig”, der skal minimere antallet af dødsbrande i private hjem.
    Læs om vores partner
  • En røgalarm redder liv

    En røgalarm redder liv

    Vi samarbejder med Brandbevægelsen om blandt andet at sætte røgalarmer op hos udsatte ældre.
    Læs om vores partner
  • Rådgivning og omsorg

    Rådgivning og omsorg

    Sammen med Børns Vilkår vil vi udvikle verdens bedste børnetelefon til børn og unge.
    Læs om vores partner
  • Alle børn cykler

    Alle børn cykler

    Sammen med Cyklistforbundet står vi bag en kampagne, der skal få flere børn til at cykle til skole.
    Læs om vores partner
  • Mind your own business

    Mind your own business

    Projektet "Mind your own business" hjælper unge minoritetsdrenge i den rigtige retning.
    Læs om vores partner
  • Flere danskere skal træde til

    Flere danskere skal træde til

    Med Dansk Råd for Genoplivning vil vi udbrede viden om livreddende førstehjælp og hjertestartere.
    Læs om vores partner
  • Sikkerhed for patienterne

    Sikkerhed for patienterne

    Dansk Selskab for Patientsikkerhed er vores samarbejdspartner på "Hej Sundhedsvæsen" og "Sikker Psykiatri".
    Læs om vores partner
  • Mere motion til børn og unge

    Mere motion til børn og unge

    Dansk Skoleidræt er vores samarbejdspartner på projektet "Sunde børn bevæger skolen", der skal motivere flere børn og unge til at være fysisk aktive.
    Læs om vores partner
  • Færre danskere skal drukne

    Færre danskere skal drukne

    Færre skal drukne og flere skal lære at svømme er målet for samarbejdet med Dansk Svømmeunion.
    Læs om vores partner
  • Vi vil forebygge indbrud

    Vi vil forebygge indbrud

    Det Kriminalpræventive Råd er vores samarbejdspartner på projektet Nabohjælp.
    Læs om vores partner
  • En fælles idrætsvision

    En fælles idrætsvision

    Vi samarbejder med DIF og DGI og har en fælles vision om, at mindst 75 procent af danskerne dyrker idræt i 2025.
    Læs om DIF
    Læs om DGI
  • Vand - et hav af oplevelser

    Vand - et hav af oplevelser

    Vi samarbejder med Experimentarium om en vand-udstilling samt en udstilling om lys - og reflekser.
    Læs om vores partner
  • Natteravnene skaber tryghed

    Natteravnene skaber tryghed

    Fonden for Socialt Ansvar og TrygFonden arbejder sammen om Natteravnene, der skaber tryghed.
    Læs om vores partner
  • Gæld skal forebygges

    Gæld skal forebygges

    Samarbejdet om projekt "På rette spor" skal finde nye måder at forebygge gældsætning blandt unge.
    Læs om vores partner
  • Sundhed i skolen

    Sundhed i skolen

    Vi samarbejder med Komiteen for Sundhedsoplysning om projektet "Skolesundhed.dk", der skal give mere viden om børns sundhed og trivsel i folkeskolen.
    Læs om vores partner
  • Fokus på sol og alkohol

    Fokus på sol og alkohol

    Sol og senere alkoholdebut er nogle af indsatsområderne for samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse.
    Læs om vores partner
  • Viden om forebyggelse

    Viden om forebyggelse

    Trygfonden og Lægeforeningen står bag Vidensråd for Forebyggelse. Formålet er at understøtte, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme sker på et fagligt og oplyst grundlag.
    Læs om vores partner
  • Innovativ uddannelse

    Innovativ uddannelse

    Vi samarbejder med Professionshøjskolen Metropol om at udvikle en helt ny form for effektiv efteruddannelse til socialrådgivere.
    Læs om vores partner
  • Mental sundhed

    Mental sundhed

    Via samarbejdet med Psykiatrifonden vil vi forbedre hverdagen for mennesker med psykiske lidelser.
    Læs om vores partner
  • Mere sikre trafikanter

    Mere sikre trafikanter

    Sammen med Rådet for Sikker Trafik vil vi reducere antallet af danskere, der kommer til skade i trafikken.
    Læs om vores partner
  • Sejl sikkert og brug vesten

    Sejl sikkert og brug vesten

    Søsportens Sikkerhedsråd er vores samarbejdspartner på sejladssikkerhed og Brug vesten.
    Læs om vores partner
  • Hjælp til børn og unge

    Hjælp til børn og unge

    "Frem i lyset" hedder det fælles projektet, der skal øge trivslen blandt sårbare børn og unge.
    Læs om vores partner
  • Uddannelse i topklasse

    Uddannelse i topklasse

    “The Oxford-TrygFonden Graduate Scholarship Programme” giver hvert år to danske studerende plads på University of Oxford.
    Læs om vores partner
  • Inddragelse af patienter

    Inddragelse af patienter

    Vi samarbejder med Videnscenter for Brugerinddragelse om en mere systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger i sundhedsvæsenet.
    Læs om vores partner