Vores partnerskaber

TrygFonden har indgået partnerskaber med en række organisationer ud fra devisen: ”Sammen er vi stærkere…” og i erkendelse af, at vi har brug for gode partnerskaber for at nå vores overordnede mål: At øge trygheden i Danmark. Vi indgår partnerskaber med organisationer, der i samarbejde med os for alvor kan rykke et område eller sætte en ny markant dagsorden.
 • Mere viden om alkohol

  Mere viden om alkohol

  Vi samarbejder med Alkohol & Samfund om etablering af et nationalt videnssite og database på alkoholområdet.
  Læs om vores partner
 • Mere brandsikkert

  Mere brandsikkert

  Vi samarbejder med Beredskabsstyrelsen om projektet “Brandsikker Bolig”, der skal minimere antallet af dødsbrande i private hjem.
  Læs om vores partner
 • Sammen mod indbrud

  Sammen mod indbrud

  Vi samarbejder med Bolius i vores ambitiøse indsats mod indbrud.
  Læs om vores partner
 • En røgalarm redder liv

  En røgalarm redder liv

  Vi samarbejder med Brandbevægelsen om blandt andet at sætte røgalarmer op hos udsatte ældre.
  Læs om vores partner
 • Rådgivning og omsorg

  Rådgivning og omsorg

  Sammen med Børns Vilkår vil vi udvikle verdens bedste børnetelefon til børn og unge.
  Læs om vores partner
 • Sundhedsfremme og forebyggelse

  Sundhedsfremme og forebyggelse

  Vi støtter Center for Interventionsforskning, der forsker i sundhedsfremme og forebyggelse  - helt konkret i, hvilke indsatser der virker, for hvem og under hvilke betingelser.
  Læs om CI
 • Tryghed og antiradikalisering

  Tryghed og antiradikalisering

  Vi samarbejder  med CERTA om at etablere og drive en vidensportal, der skal give viden og sparring på konkrete problemstillinger vedrørende radikalisering og ekstremisme. 
  Læs om vores partner
 • Fem journalistiske fellowships

  Fem journalistiske fellowships

  Vi samarbejder med Constructive Institute (CI) på Aarhus Universitet om fem journalistiske fellowships, der skal medvirke til at skabe en mere konstruktiv og vidensbaseret offentlig debat.
  Læs om vores partner

 • Flere danskere skal træde til

  Flere danskere skal træde til

  Med Dansk Råd for Genoplivning vil vi udbrede viden om livreddende førstehjælp, hjertestartere og stroke
  Læs om vores partner
 • Mere motion til børn og unge

  Mere motion til børn og unge

  Dansk Skoleidræt er vores samarbejdspartner på projektet "Sunde børn bevæger skolen", der skal motivere flere børn og unge til at være fysisk aktive.
  Læs om vores partner
 • Færre danskere skal drukne

  Færre danskere skal drukne

  Færre skal drukne og flere skal lære at svømme er målet for samarbejdet med Dansk Svømmeunion.
  Læs om vores partner
 • Udvikling af sociale virksomheder

  Udvikling af sociale virksomheder

  TrygFonden har via Den Sociale Kapitalfond investeret i udviklingen af sociale virksomheder som en vej til et mere inkluderende arbejdsmarked.
  Læs om vores partner
 • Vi vil forebygge indbrud

  Vi vil forebygge indbrud

  Det Kriminalpræventive Råd er vores samarbejdspartner på projektet Nabohjælp.
  Læs om vores partner
 • Viden om sorg

  Viden om sorg

  Vi samarbejder med organisationen Børn, Unge og Sorg om etablering af Det Nationale Sorgcenter herunder opbygning af centerets kapacitet og aktiviteter.
  Læs om vores partner

 • En fælles idrætsvision

  En fælles idrætsvision

  Vi samarbejder med DIF og DGI og har en fælles vision om, at mindst 75 procent af danskerne dyrker idræt i 2025.
  Læs om DIF
  Læs om DGI
 • Vand - et hav af oplevelser

  Vand - et hav af oplevelser

  Vi samarbejder med Experimentarium om en vand-udstilling samt en udstilling om lys - og reflekser.
  Læs om vores partner
 • Sikker Havn

  Sikker Havn

  Vi samarbejder med FLID (Foreningen for Lystbåde i Danmark) om Sikker Havn, der indeholder guidelines for, hvordan man øger sikkerheden på lystbådehavnene.
  Læs om vores partner
 • Natteravnene skaber tryghed

  Natteravnene skaber tryghed

  Fonden for Socialt Ansvar og TrygFonden arbejder sammen om Natteravnene, der skaber tryghed.
  Læs om vores partner
 • Gæld skal forebygges

  Gæld skal forebygges

  Samarbejdet om projekt "På rette spor" skal finde nye måder at forebygge gældsætning blandt unge.
  Læs om vores partner
 • Sundhed i skolen

  Sundhed i skolen

  Vi samarbejder med Komiteen for Sundhedsoplysning om projektet "Skolesundhed.dk", der skal give mere viden om børns sundhed og trivsel i folkeskolen.
  Læs om vores partner
 • Fokus på sol, tobak og alkohol

  Fokus på sol, tobak og alkohol

  Sol, tobak og senere alkoholdebut er nogle af indsatsområderne for samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse.
  Læs om vores partner
 • Viden om forebyggelse

  Viden om forebyggelse

  Trygfonden og Lægeforeningen står bag Vidensråd for Forebyggelse. Formålet er at understøtte, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfremme sker på et fagligt og oplyst grundlag.
  Læs om vores partner
 • Innovativ uddannelse

  Innovativ uddannelse

  Vi samarbejder med Professionshøjskolen Metropol om at udvikle en helt ny form for effektiv efteruddannelse til socialrådgivere.
  Læs om vores partner
 • Mind Your Own Business

  Mind Your Own Business

  Projektet "Mind your own business" hjælper unge minoritetsdrenge i den rigtige retning.
  Læs om vores partner
 • Mig og min plejefamilie

  Mig og min plejefamilie

  Vi samarbejder med Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge om at øge trivslen for børn og unge, der er anbragt i plejefamilie.
  Læs om vores partner

 • Vidensbaseret politiarbejde

  Vidensbaseret politiarbejde

  TrygFonden og Rigspolitiet sender danske politifolk til udlandet, så de kan blive endnu klogere og bedre til at forebygge kriminalitet.
  Læs om vores partner
 • Mental sundhed

  Mental sundhed

  Via samarbejdet med Psykiatrifonden vil vi forbedre hverdagen for mennesker med psykiske lidelser.
  Læs om vores partner
 • Hjerteløbere

  Hjerteløbere

  Sammen med Akutberedskaberne i Region Hovedstaden og region Midtjylland vil vi med hjerteløber-systemet flytte den livreddende førstehjælp ind i private hjem.

 • Broen til Bedre Sundhed

  Broen til Bedre Sundhed

  Vi samarbejder med Region Sjælland om et fælles udviklingsprogram "Broen til Bedre Sundhed", som skal fremme lighed i sundhed på Lolland-Falster.
  Læs om vores partner

 • Mere sikre trafikanter

  Mere sikre trafikanter

  Sammen med Rådet for Sikker Trafik vil vi reducere antallet af danskere, der kommer til skade i trafikken.
  Læs om vores partner
 • Sejl sikkert og brug vesten

  Sejl sikkert og brug vesten

  Søsportens Sikkerhedsråd er vores samarbejdspartner på sejladssikkerhed og Brug vesten.
  Læs om vores partner
 • En social pris 

  En social pris 

  Vi samarbejder med foreningen Tine Bryld Prisen om uddelingen af prisen, som sætter fokus på en ekstraordinær social indsats.  Læs om vores partner
 • Forskning i børn og unges trivsel

  Forskning i børn og unges trivsel

  TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet arbejder med at opbygge solid viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når børn og unges trivsel skal forbedres.  Læs om centret
 • Løb dig rask

  Løb dig rask

  TrygFondens Center for Aktiv Sundhed undersøger, hvordan fysisk aktivitet kan bruges som behandling mod alvorlige kroniske sygdomme.
  Læs om centret
 • Hjælp til børn og unge

  Hjælp til børn og unge

  "Frem i lyset" hedder det fælles projektet, der skal øge trivslen blandt sårbare børn og unge.
  Læs om vores partner
 • Uddannelse i topklasse

  Uddannelse i topklasse

  “The Oxford-TrygFonden Graduate Scholarship Programme” giver hvert år to danske studerende plads på University of Oxford.
  Læs om vores partner
 • Hjælp til sagsbehandlerne

  Hjælp til sagsbehandlerne

  Vi samarbejder med professionshøjskolen VIA University College om at udvikle et støtteredskab, der kan hjælpe sagsbehandlerne med at vurdere underretninger om omsorgssvigt af børn.
  Læs om vores partner