Den nagende tvivl

Spørgsmålene stod nærmest i kø og blinkede udfordrende til de godt 220 fremmødte nordjyder, presse og oplægsholdere, da de den 25. april - på invitation fra TrygFondens regionale råd i Nordjylland – var samlet til et stuvende fyldt fyraftensmøde i Aalborg Kongres Center om udsatte børn og unge.

Hvad gør du, når du har mistanke om, at et barn omsorgssvigtes? Når den nagende tvivl bliver til alvorlig bekymring, og det uundgåelige spørgsmål melder sig: ”Hvad kan jeg gøre? Hvad bør jeg gøre?”  

Det var temaet på TrygFondens debatmøde i Aalborg den 25. april. Med indlæg fra nogle af landets førende børneeksperter i form af souschef Bente Boserup fra Børns Vilkår og Lisbeth Zornig Andersen, formand for Børnerådet, og med de to ekstremt grove og meget omtalte sager, Brønderslev- og Rebildsagen, som trist bagtæppe.

Fra scenen bød Mads Steffensen, studieværten fra ”Mads & Monopolet” på P3, velkommen med ordene:

Er du forelsket i din bedste vens kæreste og ved ikke, hvad du skal gøre? Har du set din kollega stjæle printerpapir og er i tvivl om, hvorvidt du skal sige noget eller ej? Så er det mit bord. Alt det, vi skal snakke om i dag, skal der til gengæld eksperter til at give deres bud på, og dem har vi samlet her i dag. De vil over de næste timer øse ud af deres erfaringer, men vi vil meget gerne høre jeres meninger og erfaringer også, så vil I ikke love mig at byde ind...

Dårlig viden

Til at kvalificere debatten og sætte perspektiver på børne- og ungeområdet indledte forskningschef Anders Hede fra TrygFonden med nogle konkrete tal og provokerende bud på, hvad der kan gøres - med en indledende sammenligning til sundhedsområdet:  

Når det kommer til børns trivsel og mulige omsorgssvigt, er fakta på børne- og ungeområdet ikke let at udlede. Mens vi på sundhedsområdet næsten ikke kan sparke os frem for kvalificerede forskningsansøgninger, så forholder det sig helt anderledes, når det kommer til forskning i børn og unges trivsel, hvor der er langt mellem kvalificerede projekter, som for alvor kaster nyt lys over dette vigtige område.

Til gengæld var udmeldingerne fra forskningschefen ikke til at tage fejl af, når han kigger på de tal, der trods alt er på området:

"Der er meget, der tyder på at de forbyggende foranstaltninger ikke virker. Vi bruger milliarder af kroner uden at vide, om vi gør det rigtige, får nok for pengene eller om vi i nogle tilfælde handler direkte i modstrid med den forskning, der rent faktisk er på området."

220 nordjyder, heraf mange med professionel berøring med børn og unge, retter sig op i stolen. Nogle nikker, andre lægger armene over kors. Debatten er i gang. Med omdrejningspunkt omkring det forkætrede udtryk: Underretninger – skal, skal ikke! 

Bente Boserup skærer sin holdning ud i pap, blandt andet baseret på de mere end 23.000 opkald, Børns Vilkår årligt tager imod: 

Tvivlen skal komme barnet til gode. Hellere underrette en gang for meget end en gang for lidt.

Mange i tvivl

Forud for fyraftensmødet har TrygFonden lavet en undersøgelse blandt godt 3.000 danskere, der viser, at hver tredje dansker enten kender til eller har kendt et barn, hvor de var alvorligt bekymrede for barnets trivsel.

Tre ud af fem i en sådan grad, at de på et tidspunkt har overvejet at underrette kommunen om deres bekymring.

Samme undersøgelse viser imidlertid også, at usikkerheden omkring underretning, mistrivsel og håndtering af mistanke, volder store etiske og praktiske problemer for almindelige mennesker og det fagpersonale, der er tættest på børnene.

Fra salen kommer forslaget, om ikke man kan ændre begrebet ’underretning’ til et ’bekymringsbrev’, så det ikke har så meget karakter af stikkervirksomhed. En anden kvinde griber mikrofonen og fortæller om sine egne svære overvejelser omkring datterens veninde, der opfører sig mærkeligt, og hvor mistanken om omsorgssvigt lurer.   

Fire timers fyraftensmøde slutter efter en debat, hvor både de store politiske linjer, etiske overvejelser og dybt private tanker er blevet vendt. Ikke én blandt de flere hundrede tilhørere rejste sig før tid.

Se folder om omsorgssvigtede børn.

Se oplæggende fra mødet: Anders Hedes, Bente Boserups og Lisbeth Zornigs.