40 mio. til forskning i børn og unges trivsel

TrygFonden øremærker nu 40 millioner kroner til forskningsprojekter, der skal undersøge hvilke indsatser, der mest effektfuldt kan forbedre børn og unges trivsel i Danmark. Projekterne skal sammen med det netop etablerede TrygFondens Børneforskningscenter bidrage til at styrke beslutningsgrundlaget på området. OBS! DER KAN IKKE LÆNGERE ANSØGES. ANSØGNINGERNE ER VED AT BLIVE BEHANDLET, OG ANSØGERE FÅR BESKED TIL JANUAR 2014.

Trivsel Hvordan sørger man for, at danske børn og unge igennem hele deres opvækst bliver mødt med indsatser, der på bedste vis øger deres muligheder for at få et godt liv? Hvilke redskaber skal samfundet putte i hænderne på forældre, pædagoger og lærere, og hvordan skal de bruge dem? 

Det er nogle af de spørgsmål, som TrygFonden ønsker at kaste lys over med en stor forskningssatsning på i alt 100 millioner kroner. 

Centralt i den satsning står det netop etablerede TrygFondens Børneforskningscenter, der, med professor Michael Rosholm i spidsen, hører hjemme på Aarhus Universitet. TrygFonden har givet 60 millioner kroner til etableringen af centeret. 

For at supplere de allerede igangsatte forskningsprojekter i centeret, har vi nu øre-mærket en pulje på 40 millioner kroner til yderligere projekter både i centeret men også til alle de andre miljøer i Danmark, der arbejder med børn og unges trivsel. 

Hvad giver vi til? 

Forskningsprojekterne, som de 40 millioner kroner skal gå til, skal være fokuserede på at designe, teste og/eller promovere implementeringen af effektive indsatser til børn og unge på det sociale område, undervisningsområdet og det kriminalpræventive område. 

For TrygFonden er det især vigtigt, at projekterne formår at kombinere den bedste danske og internationale forskning med sans for, hvordan indsatserne kan blive im-plementeret i blandt andet kommunerne, skolerne og daginstitutionerne. Det må, i øvrigt, meget gerne være forskning, der formår at arbejde på tværs af faggrænser, og hvis sigte inddrager flere institutioner. 

Der kan være tale om både mindre og større projekter - dog må en enkelt ansøgning ikke overstige 8 millioner kroner.