Kampagne giver samfundet millioner

To uger om året træder tusindvis at skoleelever i pedalerne, når de deltager i Alle Børn Cykler-kampagnen. Ny evaluering viser, at børnenes deltagelse i kampagnen har givet et samfundsmæssigt overskud på minimum 1,2 millioner kroner i årene 2009 til 2012.

Sundhed Mia fra 5.c. sætter sig op på sadlen, spænder cykelhjelmen, sætter fødderne på pedalerne og triller ud af indkørslen på vej til skole. Samfundet har lige tjent penge. 

Når børn cykler i skole (eller andre steder hen) giver det nemlig en samfundsmæssig gevinst, fordi børnenes sundhed forbedres, jo mere de cykler. Og da bedre sundhed betyder færre sygedage, mindre tid på hospitalet og længere levetid er det muligt at sætte et præcist beløb på, hvor mange penge, der ryger ind på samfundskontoen for hver kilometer et barn cykler. 

Og det er netop, hvad COWI har gjort i en ny rapport, der evaluerer Alle Børn Cykler-kampagnens effekt i årene 2009 til 2012. I 2012 var der godt 140.000 tilmeldte elever. 

Millioner af km giver millioner af kr. 

Rapporten viser, at i de to uger om året, hvor kampagnen har kørt, har 83 procent af børnene i de deltagende klasser cyklet til skole. Normalt er det kun 45 procent af børnene, der cykler, hvilket betyder, at kampagnen i perioden 2009-2012 har fået 143.312 nye elever på cyklerne to uger om året. Sammenlagt betyder det, at der i alt er cyklet 4,4 millioner flere kilometer på skolevejene. 

Ifølge evalueringen har kampagnen således minimum givet en samfundsøkonomisk gevinst på 1,2 millioner kroner – hvilket altså er den udregnede sundhedsmæssige besparelse ved den ekstra motion i blot to uger. 

Ifølge rapporten er der meget, der tyder på, at gevinsten er noget højere end de 1,2 millioner kroner, da børnene ser ud til at cykle mere, end de plejer, også uden for kampagneperioden. 

Et realistisk bud er, at nettogevinsten for kampagnen er helt oppe på 7,3 millioner kroner, hvis bare eleverne, der deltager i kampagnen, cykler fire uger ekstra. 

Der er dog på nuværende tidspunkt ikke data nok til at fastslå, hvor meget mere børnene er begyndt at cykle som følge af kampagnen. 

Lærer og forældre skal være med 

Til gengæld kan rapporten sige en del om, hvilke faktorer, der spiller ind på, om ele-verne tager cyklen til skole. 

Dels er det vigtigt, at læreren selv cykler til skole. Tallene viser således, at i de klas-ser, hvor læreren cykler, cykler eleverne også mere. 

En anden vigtig faktor er forældrenes engagement i kampagnen – hvilket især har en stor betydning, når det gælder eleverne i de mindste klasser.