Ansatte og indsatte taler med hinanden

Ringe Statsfængsel har i flere år arbejdet med et projekt, der sørger for at fængselsbetjentene og de indsatte kommunikere bedre med hinanden. Begge parter føler, at de har stor gavn af projektet, som TrygFonden netop har støttet forlængelsen og udbygningen af.

Trivsel Der er stadig forskel på at være ansat og være indsat i Ringe Statsfængsel, men de to grupper lever ikke længere i to forskellige verdner. Siden 2009 er der udviklet en samværsform som indebærer at man taler med hinanden, prøver at forstå hinanden og lytte til hinanden. Projektet kaldes brugerdreven innovation, og er støttet af TrygFonden. 

Det er endnu svært at sige noget om de langsigtede resultater af arbejdet, men ifølge både indsatte og ansatte har projektet har været en stor, positiv forandring i hverdagen. 

I en artikel i Incitament (et fagblad om ledelse) om projektet lyder det blandt andet fra den tidligere indsatte Mike Nielsen Toft: 

”Fordi jeg følger mig mødt, har jeg ikke længere følelsen af, at hele verden er imod mig. Jeg har følelsen af, at personalet ville mig. Jeg har aldrig brændt inde med noget – heller ikke selvom jeg i starten nok havde paraderne oppe fra de steder, jeg tidligere har været indsat.” 

En fordel for samfundet

 
Projektet handler ikke alene om relationen mellem indsatte og ansatte. Det har på sigt en positiv konsekvens for den måde tidligere indsatte møder samfundet på efter udstået straf. Det mener Mette Meldgaard, der er områdechef for sundhed i TrygFonden. 

”Efter endt straf, skal de indsatte jo gerne inkluderes i samfundet igen, og projektet her medvirker til at give dem redskaber til på sigt at møde mennesker uden for murene og indgå i sociale relationer som fordrer en gensidig respekt og lytten,” siger Mette Meldgaard. 

Hun fastslår samtidig, at projektet også vil bidrage til et tryggere Danmark for alle mennesker. 

”Hvis flere ex-kriminelle lærer en omgangsform og et sprog, der kan forstås uden for murene, vil samfundet blive mere trygt at færdes i,” siger Mette Meldgaard. 

Udrulles til hele landet

 
Det er Kriminalforsorgen, der står bag projektet, og de har netop fået midler af TrygFonden til at udbygge og videreudvikle det. 

Det betyder blandt andet, at mere personale skal uddannes i tilgangen, samtidig med, at der bliver tilknyttet forskning, som løbende kan undersøge effekterne af arbejdet. 

På sigt er det også planen, at projektet skal udrulles til fængsler over hele landet.