Løb fra sygdommene

Et nyt dansk forskningscenter, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, skal undersøge, hvordan fysisk aktivitet kan bruges som behandling mod alvorlige kroniske sygdomme. Professor og overlæge Bente Klarlund Pedersen står i spidsen for det banebrydende projekt, der er etableret med en bevilling på 40 mio. kr. fra TrygFonden

Sundhed Løb dig rask, træn dig ud af diabetes og bevæg dig ud af livsstilssygdomme. Helt så enkelt er det ikke, men tanken er klar. Fysisk træning virker ikke kun forebyggende. Ifølge professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen kan fysisk træning også bruges i behandlingen af en lang række kroniske sygdomme, bl.a. type 2-diabetes, kræft, hjertekarsygdomme, lungesygdomme og psykiske sygdomme.

"Vi ved i dag rigtig meget om, hvordan raske mennesker skal træne, uanset om det gælder et maraton eller sygdomsforebyggelse. Men potentialet i fysisk træning som behandlingsform har vi meget lidt viden om. Hvilken helbredende effekt har motion? Hvor hårdt og hvor længe skal man træne, når man allerede har en alvorlig sygdom? Og hvordan får man patienter til at træne på egen hånd uden en behandler ved sin side? Det er bare nogle af de spørgsmål, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed skal finde svar på. Med TrygFondens opbakning er det nu en realitet, og jeg forventer, at resultaterne vil være banebrydende – også i international sammenhæng med potentiale til at hjælpe kronisk syge mennesker i både Danmark og på verdensplan", siger Bente Klarlund Pedersen, leder af det nye center.
 

Til fordel for patienter og det danske sundhedsvæsen

Blandt målene for forskningscentret er at udvikle fysiske træningsprogrammer målrettet de forskellige diagnosegrupper og den enkelte patient. Men ambitionen rækker langt ind i det danske sundhedssystem med ønsket om at implementere fysisk træning som behandlingsform blandt fysioterapeuter, SOSU-assistenter, læger og andet sundhedsfagligt personale.

Som et centralt led i det arbejde skal resultaterne fra forskningscenterets laboratorium derfor overføres til kommunal praksis med Københavns Kommune som modelkommune i samarbejde med professor Henning Langberg. Andre nøglepersoner i det nye center er professorerne Allan Vaag og Peter Lange samt cand.scient. Morten Zacho, der er skaber af motion-online.dk.

I TrygFonden ser man store perspektiver i projektet.

"Kroniske sygdomme er i dag en meget tung belastning – både for den enkelte patient og for sundhedsvæsenet. Jeg håber, at TrygFonden på den her måde kan være med til at give patienter nye og bedre muligheder for at hjælpe sig selv – enten til at blive helt raske eller i hvert fald mindske de lidelser, der er forbundet med en kronisk sygdom. Samtidig er der ingen tvivl om, at resultaterne har potentiale til at ændre praksis i det danske sundhedsvæsen og skabe grobund for helt nye behandlingsmetoder. Derfor ser jeg også en meget stor gevinst i, at den teoretiske forskning er koblet helt tæt til klinisk praksis, siger forskningschef i TrygFonden", Anders Hede.
 

København som modelkommune

"At Københavns Kommune har fået mulighed for at agere modelkommune, er vi både glade for og beærede over. Først og fremmest kan det hjælpe borgerne og forbedre deres sundhedstilstand. Derudover betyder det, at København vil komme til at gå forrest på sundheds- og forebyggelsesområdet, og det er noget, vi vil være stolte af", siger Sundheds-og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen i Københavns Kommune.

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed etableres i forbindelse med Rigshospitalet og har fået tilsagn om samarbejde fra Københavns Kommune, Komiteen for Sundhedsoplysning og Danske Fysioterapeuter. I første omgang skal centret køre i tre-fire år, men forventningen er at fortsætte og udvikle arbejdet.