Gadesport i skoleregi

1900 københavnske skolebørn har i løbet af det seneste år været til ”gade-dag” i det såkaldte StreetMekka, hvor de er blevet introduceret for anderledes lege og motion. Ny evaluering viser, at både elever og skoler har taget godt imod projektet.

Sundhed Hvad enten det handler om at vinde en street basket kamp, have sjov på parkour-banen eller få kroppen i form med street fit har 1900 københavnske skoleelever i alderen 8 til 12 år nydt godt af at besøge gadeidrætsfaciliteten StreetMekka. Det viser en ny evaluering af et projekt, som TrygFonden har støttet. 

Projektet, der hedder ”Gadeidræt i StreetMekka”, handler om at tilbyde eleverne nyskabende og fleksible rammer for idrætsudøvelse. 

Konkret er der tale om, at en klasse og deres lærer kommer på besøg en enkelt dag i StreetMekka, der ligger på Vesterbro i København. Her bliver de introduceret for aktiviteter, der er lette at integrere i hverdagen, og hvor fokus er på at lære børnene at tage ansvar for egen sundhed og idrætsdeltagelse. 

Håbet er, at både elever og lærere vil fortsætte med at bruge aktiviteterne – både i skoletiden og i fritiden. På lang sigt er målet med projektet, at det skal tjene som inspiration til udvikling af lignende projekter andre steder i landet. 

Forældreinddragelse og enkel kommunikation

 
Selvom både lærere og elever altså har taget rigtig godt imod tilbuddet, påpeger evalueringen også elementer, som man skal arbejde med i fremtiden, for at projektet kan lykkes endnu bedre. 

Det handler blandt andet om, at kommunikationen til eleverne om, hvad ”gadedagen” går ud på, skal være så enkel som mulig, og derudover skal elevernes familie i højere grad inddrages. 

Det sidstnævnte kan blandt andet ske ved at kommunikere om projektet på skolernes forældre-intra og ved at invitere til specielle ”familie-gadedage” i weekenderne, hvor både forældre og søskende kan komme med i StreetMekka. 

Geografisk tæt på 

Endelig peger evalueringen også på, at der har været mest succes med de skoler, der ligger relativt tæt på StreetMekka. 

Derfor skal der i fremtiden arbejdes målrettet på, at de elever, der kommer længere væk fra, føler sig velkomne i centeret, så de bevarer lysten til at komme igen.