Gameboosters breder sig

I august og september mødes store elever fra 32 skoler på GameBoosters-kurser i hele landet. Her skal de lære at sætte gang i frikvartererne med sjove aktiviteter og turneringer for deres yngre skolekammerater på mellemtrinnet.

Sundhed 32 danske skoler sender i disse dage en masse af de ældste elever på GameBoosters-kursus. Her får eleverne en masse gode ideer og redskaber til, hvordan de kan sætte gang i en masse sjove aktiviteter og turneringer for deres yngre skolekammerater. 

GameBoosters er et søsterprojekt til Legepatruljen, der i dag sætter gang i de yngste elever på næsten halvdelen af de danske skoler. Med GameBoosters har Dansk Skoleidræt, TrygFonden, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Kræftens Bekæmpelse lavet et lignende koncept til mellemtrinnet. Der er blot tale om en anden målgruppe og nogle andre aktiviteter. 

Batter både socialt og sundhedsmæssigt

Undersøgelser viser, at kun halvdelen af de danske børn bevæger sig den time dagligt, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, ligesom antallet af overvægtige børn er stærkt stigende. 

Samtidig peger forskningen på, at fysisk aktivitet i skolen booster børnenes selvværd og skaber et bedre miljø i skolegården, fordi eleverne gennem idræt og bevægelse lærer om de sociale spilleregler og dannes socialt.

”Det giver bare rigtig god mening at skabe gode rammer for fysisk aktivitet i skolen. Det har en lang række sundhedsmæssige gevinster, som trækker renter langt ind i fremtiden for både børnene og samfundet som helhed,” siger Finn Kristensen, der er formand i Dansk Skoleidræt.