Hvordan forebygges seksuelle overgreb?

Der er næsten ingen solid viden om, hvordan skoler og forældre kan forebygge seksuelle overgreb blandt unge. Det viser en ny forskningsoversigt fra TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd. En mulig vej er at se mere generelt på, hvorfor teenagere har den adfærd, de har.

Trivsel Op mod hver femte danske unge pige eller kvinde har oplevet seksuelle overgreb fra jævnaldrende. Det har store konsekvenser for både den enkelte og for samfundet, og derfor er det helt centralt, at blandt andet skoler og forældre ved, hvordan de kan forebygge overgrebene.

Problemet er bare, at de i øjeblikket har en meget dårlig chance for at vide, hvordan de skal gribe det an. En ny undersøgelse fra TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd viser således, at vi 1) ved for lidt om effekterne af de danske forebyggende indsatser over for seksuelle overgreb og 2) det vi rent faktisk ved fra udlandet tyder på, at de nuværende forebyggende indsatser kan ændre holdninger hos de unge, men stort set ikke gøre noget ved antallet af overgreb. Med andre ord: De unge ved udmærket godt, at seksuelle overgreb er forkert, men de gør det alligevel. 

Hvorfor gør de det?
Ifølge Merete Konnerup, der er Områdechef for Trivsel i TrygFonden, bør man derfor udvide den måde, man arbejder med området på i øjeblikket, og i højere grad fokusere på, hvilke psykologiske mekanismer, der driver teenageres adfærd.

”Hvis vi vil forebygge de konkrete overgreb, skal vi tage afsæt i en dybere forståelse af, hvad der går galt. Det er ikke kun et spørgsmål om mere information til de unge. Vi må også inddrage viden om, hvordan teenagere træffer beslutninger,” siger Merete Konnerup. 

Både forskning og praktiske indsatser
For TrygFonden handler dette om både at støtte forskning, der kan skaffe mere viden om, hvad der driver de unges adfærd, såvel som indsatser, der kan bruge denne viden til konkret forebyggelse af seksuelle overgreb. 

”Vi har de seneste år fået en del ny viden på området. Teenageres kontrol af impulser og vurdering af risici udvikles senere end deres seksuelle behov, og det er man nødt til at tage med i sine overvejelser, når man planlægger fremtidens indsatser. Her kunne der være perspektiver i at supplere den klassiske informationstilgang med for eksempel rollespil,” siger Merete Konnerup.