Patientinddragelse - hvordan gør man?

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) arbejder blandt andet med at give læger og sygeplejersker konkrete redskaber til at inddrage patienter og pårørende. TrygFonden har netop doneret 4 millioner kroner til centeret.

Sundhed Inddragelse af patienter og pårørende er et vigtigt element i at forbedre behandlingen i Sundhedsvæsenet. Det er der bred enighed om. Problemet er bare, at der blandt sundhedspersonalet er for lidt viden om, hvordan man helt præcist gør det. 

Derfor arbejder Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) med at udvikle redskaber, som de sundhedsprofessionelle kan benytte i deres arbejde med patientinddragelse. TrygFonden støtter ViBIS i det arbejde, og har netop givet en ny donation til centeret på 4 millioner kroner. 

”Vi ved, hvor vigtigt det er at inddrage patienter og pårørende, og vi er glade for at se, at man også blandt de sundhedsprofessionelle viser stor interesse for at arbejde mere målrettet med at inddrage patienter. Derfor har vi valgt at støtte ViBIS, da vi gerne vil bidrage til at skabe et solidt fundament for viden- og erfaringsudvikling på området,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden. 

Efterspørger redskaber 

Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at når man formår at inddrage patienter i planlægningen af deres egen behandling - og i udviklingen af sundhedsvæsenet - så opnår man langt bedre behandlingsresultater. 

God patientinddragelse kan for eksempel betyde, at der bliver begået færre fejl i sundhedsvæsenet og at patienterne bliver i en behandling, de ellers ville være drop-pet ud af. Dermed slipper mange patienter for unødige genindlæggelser og samtidig sparer det offentlige på sundhedsudgifterne. 

Men en stor barriere for en succesfuld patientinddragelse er altså, at der er stor forvirring omkring, hvad det helt præcist vil sige at inddrage. Det viser en ny undersøgelse fra ViBIS. 

”De sundhedsprofessionelle vil virkeligt gerne inddrage patienterne, og der er mange ildsjæle blandt dem. Problemet er, at mange ikke ved, hvad det egentligt vil sige at inddrage. De efterspørger derfor en klar definition af inddragelse, men også nogle redskaber, som de kan bruge i praksis. Det håber vi at kunne bidrage med,” siger projektleder Alexandra Jönsson fra ViBIS. 

I løbet af de næste par måneder vil ViBIS offentliggøre flere undersøgelser, der sætter fokus på lægers og sygeplejerskers forståelse af, hvordan man kan arbejde med brugerinddragelse.