I lære som brandmand

I København er en række børn og unge i lære som brandkadetter. Meningen er at give både de unge og brandmændene en større forståelse og respekt for hinanden. Ny evaluering roser opstarten af projektet.

Trivsel I det forgangne to år har en række københavnske drenge og piger tilbragt flere af deres eftermiddage efter skole med en brandslange i hånden og gode råd i øret. De har været en del af ”Projekt Brandkadetter”. 

Projektet, som TrygFonden har doneret 175.000 kroner til, handler dels om at give de unge en forståelse for brandmændenes arbejde (og faren ved brand generelt) og dels om at aktivere de unge og give dem kompetencer til fremtidig brug på for eksempel jobmarkedet. Samtidig er det også meningen, at projektet skal give brandmændene en større forståelse for de unges baggrund. 

Der skal, med andre ord, bygges bro mellem de to grupper, hvilket blandt andet gerne skulle resultere i færre konfrontationer, når brandfolk er på opgave i bydele som for eksempel Tingbjerg, Mjølnerparken og kvarteret ved Blågårds Plads. Samtidig er det også håbet, at projektet vil kunne nedbringe antallet af påsatte brande i de samme kvarterer – ildspåsættelser, som desværre har været i vækst de senere år. 

Ros fra evaluering

 
Det er endnu for tidligt at sige noget om de langsigtede effekter af projektet, men en nylig afsluttet evaluering fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet fastslår, at projektet foreløbig er succesfuldt når det gælder om at skabe indbyrdes forståelse brandfolk og unge imellem. 

Evalueringen konkluderer blandt andet: 

”…for nogle deltageres vedkommende har ”Projekt Brandkadetter” betydet radikale nye læringsdimensioner. Fra enkelte brandkadetters side i form af at tilegne sig ”oplevelser for livet” og opnå praksisfærdigheder på højt niveau. Fra enkelte brandmænds side i form af at udvikle nære kendskaber til miljøer i Danmark, de efter egne udsagn har haft fordomme overfor.” 

Action som inspiration

 
For de unge, har det blandt andet været det actionprægede arbejde som brandmand, der har været tiltrækkende ved at være med i projektet, og samtidig har de oplevet en større anerkendelse af deres indsats, end de har fået i for eksempel skolen. 

Evalueringen peger på, at succesen især er opnået ved hjælp af et ”Mester-elev-forhold” med gensidig respekt og tillid mellem den enkelte unge og brandmanden. 

Lidt plads til forbedringer

 
At dette tætte forhold er en af nøglerne til projektets succes betyder dog samtidig, ifølge evalueringen, at den positive effekt på de unge formindskes en del i den sene del af forløbet, hvor dette mentorforhold får en mindre rolle. 

”Tomandspartnerskabet mellem brandkadet og mentor ophører ved fjerde fase, hvil-ket kan få betydning for kadettens tilknytning til projektet,” lyder det i evalueringen, der derfor også anbefaler, at man i fremtiden forsøger at fastholde dette ”tomandspartnerskab” i længere tid. 

Det er Københavns Brandvæsen, der står bag ”Projekt Brandkadetter”. Lignende projekter kører i blandt andre Roskilde og Greve Kommune.