Virker kærlighed i kaos?

”Kærlighed i kaos” er navnet på et program, der træner forældre til børn med ADHD i at støtte og hjælpe deres børn. Nu skal en storstilet effektmåling se på, om programmet virker.

Sundhed At være forældre til et barn med ADHD vil ofte kræve andre og flere egenskaber, end at være forældre til et barn, der ikke har ADHD. Derfor kan forældretræning til førstnævnte forældrepar være en god idé. 

”Kærlighed i kaos” er navnet på sådan et kursusforløb, hvor forældre til 3- til 9-årige børn med ADHD mødes en gang om ugen i 12 uger under ledelse af to frivillige forældretrænere. Forældrene undervises blandt andet i ADHD hos børn, anerkendelse, positiv kommunikation, konflikthåndtering og strukturering af dagligdagen. 

”Kærlighed i kaos” blev udviklet af ADHD-foreningen i 2010 og pilottestet i 2011. Resultaterne fra pilotprojektet dokumenterede, at programmet kan gennemføres i praksis, og at de forældre, der har deltaget, er tilfredse med programmet. De oplever blandt andet, at de får bedre forældrekompetencer, en nemmere hverdag, færre konflikter samt gladere børn. 

Forskningsbaseret evaluering

 
Nu har ADHD-foreningen så fået støtte af TrygFonden til at foretage en solid effekt-evaluering af programmet i et samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 

Evalueringen afvikles som et såkaldt lodtrækningsforsøg, hvor i alt 140 forældre deltager. Halvdelen af disse får ”Kærlighed i kaos”-kurset med det samme, mens den anden halvdel først får det senere. Der måles så løbende på begge forældregruppers familieliv og på børnenes adfærd og trivsel. 

Merete Konnerup, der er områdechef for trivsel i TrygFonden, glæder sig over, at effekterne af programmet nu skal klarlægges. 

”Det er godt nyt for børn med ADHD, at foreningens udvikling af forældretræning står på skuldrene af den mest solide viden på området, samtidig med, at der bliver brugt en forskningsbaseret evalueringsmetode. TrygFonden er derfor rigtig glad for at kunne støtte dette nytænkende projekt – også fordi det kan blive et forbillede for kvalitetsudvikling inden for den frivillige indsats i Danmark,” siger Merete Konnerup. 

Projektet indledes 1. marts i år og løber frem til sommeren 2015. Hvis der kan dokumenteres en positiv effekt, er det ADHD-foreningens ønske herefter at kunne forankre forældretræningen lokalt og gøre den tilgængelig for forældre til børn med ADHD på 3-9 år.