Livsstilsændringer blandt psykisk syge kan redde liv

Psykisk syge dør 20 år tidligere end andre, fordi de ryger, er overvægtige og ikke rører sig nok. Men det kan der ændres på

Sundhed Mere end 200.000 danskere er i behandling for bipolar lidelse, skizofreni eller depression, og de dør 15 til 20 år tidligere end personer uden en psykisk lidelse. En overdødelighed, der er helt uacceptabel og et kæmpeproblem i sundhedsvæsenet, mener Merete Nordentoft, der er formand for arbejdsgruppen bag rapporten ”Psykisk sydom og ændringer i livsstil” fra Vidensråd for Forebyggelse, der oprettet for en treårig periode som et samarbejde mellem TrygFonden og Lægeforeningen.

Selvom ulykker og selvmord er hyppigere blandt personer med psykisk sygdom, så er det langt fra hovedårsagen til den kortere levetid. Rapporten viser, at personer med psykisk sygdom har en overdødelighed inden for stort set alle sygdomskategorier. Dobbelt så mange dør af hjertekarsygdomme og blodprop i hjernen, når man sammenligner med resten af befolkningen. Det skyldes blandt andet, at rygning, manglende motion og dårlig kost er dobbelt så udbredt hos personer med psykisk sygdom.

”Et af problemerne er, at en stor del af personalet i psykiatrien har den opfattelse, at det næsten er umuligt at ændre livsstilen hos personer med psykisk sygdom, at de ikke har andre glæder i livet end at ryge, og at de ikke selv ønsker at ændre livsstil. Men disse myter bliver skudt ned i vores rapport”, understreger Merete Nordentoft.

Nye tal viser, at personer med psykisk sygdom præcis ligesom den øvrige befolkning ønsker at leve sundere. Cirka 68 procent vil gerne kvitte smøgerne sammenlignet med cirka 75 procent af baggrundsbefolkningen. Personer med psykisk sygdom vil også gerne spise sundere og dyrke mere motion.

Rapporten konkluderer blandt andet, at der er god effekt af rygestop målrettet personer med psykisk sygdom, specielt ved brug af rådgivning og lægemidler. Personer med depression, der deltager i gruppebaserede motionsprogrammer med støtte, ser ud til at forbedre deres kondital med 9 procent og muskelstyrke med op til 37 procent. Og forskning peger også på, at det er muligt at gennemføre tiltag i forhold til overvægt.

”Vores hovedbudskab er, at der ikke er grundlag for at give op i forhold til usund livsstil hos mennesker med psykisk sygdom”, siger Merete Nordentoft og opfordrer til at styrke samarbejdet mellem psykiatrien, almen praksis og de kommunale tilbud.