Min legeplads - min motion

Børn får rørt sig mere, når legepladser, skoleveje og idrætsrum inviterer til det. Men det er samtidig vigtigt, at børnene selv har haft indflydelse på, hvordan de fysiske rum er blevet indrettet, ellers forsvinder effekten, viser evalueringen af et omfattende projekt, som blandt andre TrygFonden står bag.

Sundhed Kan en ny og spændende skolegård få børn til at røre sig mere i frikvarterene? Det er et af de spørgsmål som det stort anlagte projekt ” Space - rum til fysisk aktivitet” har villet svare på. 

Projektet har, på en række udvalgte skoler, skabt bedre cykelveje til skolen, lavet sjovere legepladser, arrangeret fritidsidræt for store børn, indført udefrikvarterer og sørget for voksne til at sætte gang i en række aktiviteter. Og nu er det altså blevet undersøgt, om disse tiltag har haft en effekt på børnenes fysiske aktivitet. 

Medinddragelse af børnene

 
Det er Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), der har stået for evalueringen, og den viser, at tiltagene godt kan give børnene lyst til at bevæge sig mere. Lysten bliver dog større, hvis de selv har været med til at bestemme. 

Ifølge projektleder i KORA, Stinne Aaløkke Ballegaard, har børnene nemlig været gladest for aktiviteterne, når de for eksempel selv har designet skolegården eller har været med til at bestemme, hvornår de skal være ude i frikvartererne. 

”Mange af de skoler, der var med i projektet, mødte modstand fra børnene. De gad ikke være ude i frikvarteret, og de kunne ikke finde ud af at bruge de nye parkouranlæg, der var blevet lavet til dem. Men på de skoler, hvor børnene havde oplevet en reel inddragelse, har de følt sig mere friske og synes, at det er en sjov måde at være sammen med hinanden på,” siger Stinne Aaløkke Ballegaard, der har evalueret børnenes oplevelse af projektet. 

Engagement og koordinering

 
For at blive en succes kræver projektet også opbakning fra ledelsen både i kommunen og på de enkelte skoler, viser evalueringen. Samtidig skal de voksne, der skal være aktive sammen med børnene, synes at det er sjovt og selv have lyst til at gå forrest. 

De mange tiltag krævede således en høj grad af koordinering i kommunerne, og det betød, at det var nødvendigt at udpege en særlig projektleder til at holde styr på alle boldene.