Nu kan du stemme til valget til TryghedsGruppens repræsentantskab

Er du forsikringstager i Tryg eller Nordea Liv & Pension, kan du nu være med til at vælge, hvem i Region Midtjylland, der skal sidde i TryghedsGruppens repræsentantskab de næste fem år. TrygFonden er en del af TryghedsGruppen.

Hvis du er stemmeberettiget, modtager du netop i disse dage et postomdelt brev om repræsentantskabsvalget med en stemmeseddel og en valgavis.

Der er 16 pladser fra regionen i repræsentantskabet, og der stiller 30 kandidater op.

Som forsikringstager i Tryg eller Nordea Liv & Pension i Danmark er du automatisk medlem af TryghedsGruppen smba. Som medlem af TryghedsGruppen, med bopæl/hjemsted i Region Midtjylland, har du ret til at stemme til repræsentantskabsvalget.

Valget foregår fra den 22. januar – 5. februar 2013.

Hvis du vil vide mere om valget kan du besøge TryghedsGruppens hjemmeside eller ringe til TryghedsGruppens valgcenter på 70 10 42 42. Valgcenteret har åbent hverdage 9-17.