Social pris i Tine Brylds navn

Tine Bryld Prisen er en ny stor socialpris, som vil sætte fokus på en ekstraordinær social indsats. Det er dannet en ny forening, som uddeler prisen i samarbejde med TrygFonden.

Trivsel Tine Bryld var hele Danmarks socialrådgiver. Et fyrtårn, som med et sjældent set samfundsengagement var med til at ændre det sociale landkort – ikke mindst for de unge, de udstødte, for Christiania, fri abort og meget mere. 

Blandt andet derfor har den socialfaglige organisation Projekt Plan B taget initiativ til at etablere en forening, der, i samarbejde med TrygFonden, én gang om året vil uddele Tine Bryldprisen. 

Prisen er på 50.000 kr., og med prisen kan følge op til 500.000 kr. til at forankre den indsats, der ligger til grund for prisen – foruden en unik statuette skabt af Leif Sylvester. 

Et livslangt arbejde

 
Som vært på radioprogrammet Tværs gav Tine Bryld i en menneskealder unge råd og vejledning. Hun lyttede, tog dem alvorligt, men kunne også skære ind til benet og omsorgsfuldt stryge de unge mod hårene, når det var nødvendigt. 

Som debattør havde Tine Bryld modet til at tale magthaverne imod på de udstødtes præmisser, men havde samtidig evnerne til at samarbejde. Dermed blev der skabt resultater, der har været med til at ændre det danske samfund. 

Ifølge direktør i TrygFonden, Gurli Martinussen, er det i denne ånd prisen skal gives. 

”Vi er meget glade for, at vi med denne pris kan være med til at hylde Tine Brylds livslange arbejde med at tale de udsattes sag og hendes evne til at få skabt debatter og resultater, der har været med til at ændre det danske samfund. Samtidig vil vi gerne være med til at anerkende personer, der i dag udfører et vigtigt socialt arbejde,” siger Gurli Martinussen. 

Plan B 

Idéen med at stifte prisen kommer, som nævnt, fra Projekt Plan B og dennes bestyrelse, hvor Tine Bryld sad fra 2005 og frem til sin død i april 2011. 

I samarbejde med familien er der samlet en kreds af folk, som på forskellig vis havde en relation til Tine Bryld, og som ønsker at bidrage til arbejdet omkring prisen. 

Søren Thide, som er projektleder og medlem af bestyrelsen for Projekt Plan B, udtaler: 

”Med Tine Bryld som et mangeårigt medlem af Projekt Plans B´s bestyrelse, virkede det for Projekt Plan B naturligt – og er samtidig en stor ære – at foreslå en pris, der ærer Tines kæmpe sociale indsats, og samtidig bidrager til at få sat et større fokus på området generelt.”

Tine Bryld Prisen uddeles første gang 21. oktober 2013.

Foto: Jens Honoré