Ord er livsvigtige for psykisk syge

Som en del af kampagnen EN AF OS får personalet på psykiatriske institutioner nu tilbudt materiale, der på en nem måde inspirerer til, hvordan de igennem dialog hjælper den psykisk syge bedst muligt. Den rette brug af ord kan nemlig være livsvigtigt.

Sundhed ”Det plantede et lille frø i hjertet på mig om, at alting nok skal blive ok.”

For 39-årige Christina var det helt essentielt, at hendes behandler stillede et håb for hende i udsigt, da blandt andet angst og depression havde tvunget hende helt i knæ. Det fortæller hun om i en video, som er en del af et nyt infomateriale som kampagnen EN AF OS nu tilbyder personalet på psykiatriske institutioner landet over. 

Materialet er samlet som forskellige pakker og det har fået navnet ”Dialogstarteren”. Dialog er således noget af det allervigtigste, når en patient møder behandlingssystemet - at der sidder en person på den anden side af bordet, som snakker med én, siger de rigtige ting og som ikke udelukkende ser én som en psykisk syg. 

TrygFonden står, sammen med blandt andre Danske Regioner, Psykiatrifonden og Sundhedsstyrelsen, bag EN AF OS, og ifølge fondens områdechef for sundhed, Mette Meldgaard, er den nye Dialogstarter en yderst vigtig del af kampagnen. 

”Vi ved, at det kan være helt afgørende, at der er den rigtige dialog mellem den psykiske patient og den behandler, som han eller hun sidder overfor. ’Dialogstarteren’ skal hjælpe til, at man bruger de rigtige ord og får drejet samtalen ind på et positivt spor,” siger Mette Meldgaard. 

Stigmatisering og de forkerte ord

En bedre dialog handler blandt andet om at sørge for, at den psykisk syge ikke bliver stigmatiseret af at være i behandling.

En ny dansk undersøgelse blandt personer, der har eller har haft en psykisk sygdom viser således, at mange oplever negativ forskelsbehandling. De oplever, at den psykiske sygdom bliver deres primære eller måske eneste identitet, hvilket giver en negativ spiral, hvor de afholder sig fra at opsøge sociale kontakter og undlader at søge job og uddannelse. 

I en af videoerne i ”Dialogstarteren” fortæller 37-årige Mads om, hvordan han i for-bindelse med sin mors død følte sig stigmatiseret af personalet på en psykisk skade-stue. Og i videoerne er der også en række andre eksempler på, hvordan de helt for-kerte ord på de forkerte tidspunkter har gjort situationen værre for flere af personerne i en svær situation. 

”Stigmatisering er et af de helt store problemer i behandlingen af mennesker med en psykisk lidelse. Når man udelukkende bliver set som den sygdom, man lider af, kan det være sværere at komme ovenpå igen og få bekæmpet sygdommen,” siger Mette Meldgaard.