Psykisk førstehjælp

Hvad gør man, når en kollega eller et familiemedlem rammes af psykisk sygdom eller oplever en akut krise? Ofte for lidt, desværre. Derfor vil Psykiatrifonden og TrygFonden sammen uddanne 2000 psykiske førstehjælpere.

Sundhed Hvordan taler man som offentlig ansat til en borger, som er psykotisk eller svært forstyrret? Hvad gør man, når ens kollega pludselig rammes af et angstanfald? Og hvordan støtter man som pårørende bedst, når et nært familiemedlem er selvmordstruet? 

Selv om hver femte af os får alvorlige psykiske problemer, så er den almindelige danskers viden om disse sygdomme stadig begrænset. Derfor går Psykiatrifonden og TrygFonden til sommer i gang med at uddanne 2000 psykiske førstehjælpere – planen er, at psykisk førstehjælp på sigt bliver udbredt til hele landet. 

”Vi ønsker med denne indsats at medvirke til at mennesker får redskaber til at tage hånd om hinanden. I dette tilfælde, at handle hensigtsmæssigt og hermed kunne hjælpe en medborger, klient eller pårørende, der har behov for akut psykisk første-hjælp. Det er helt centralt, at vi alle træder til og vi håber på sigt, at det bliver lige så naturligt at erhverve sig et kursus i psykisk førstehjælp som det i dag er at tage et almindeligt førstehjælpskursus”, siger områdechef for sundhed i TrygFonden, Mette Meldgaard. 

Behovet for at øge danskernes viden og handlemuligheder ved psykisk sygdom er indlysende. WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de mest belastende sygdomme – både for den enkelte og samfundet. 

”Målet med kurserne er at øge deltagernes viden om psykisk sygdom og give dem konkrete handlefærdigheder, som kan bringes i spil, når de fremover står overfor et menneske i krise. Ideen er, at flere bliver hjulpet og støttet på et tidligt tidspunkt. Her har vi alle en rolle at spille. Et centralt element er – via kurserne – at mindske berøringsangsten, der ofte i sig selv leder til uhensigtsmæssige reaktioner,” siger chef for Analyse og Innovation i Psykiatrifonden, Hallur Gilstón Thorsteinsson. 

I projektet skal der uddannes 80 instruktører, som efterfølgende kan afholde og udbyde førstehjælpskurser for alle interesserede. Resten af de 2000 deltagere i projektet er mennesker, der selv skal have et førstehjælpskursus. 

Deltagerne rekrutteres fra Psykiatrifondens samarbejdspartnere på projektet, der tæller Roskilde, Lolland og Odense kommuner samt DGI og SIND ungdom.