Rettidig omsorg

Børnerådet lancerer nu med støtte fra TrygFonden 16 film, der skal hjælpe lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og skoletandplejen, så de bliver bedre rustet til at gribe ind, når de ser børn og unge, der er udsat for omsorgssvigt.

Trivsel Alt for ofte hører man om udsatte børn og unge, der ikke får den hjælp, de har brug for. Nogen gange kommer hjælpen for sent, andre gange er den utilstrækkelig – eller også udebliver den helt. Det skal der laves om på, mener Børnerådet.

Derfor lancerer Børnerådet nu ’Rettidig Omsorg’ - 16 film, der skal hjælpe lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og skoletandplejen, så de bliver bedre rustet til at gribe ind, når de ser børn og unge, der er udsat for omsorgssvigt.

Fagfolk fortæller om berøringsangst og usikkerhed

 
I filmene fortæller de professionelle selv om, hvordan de har mødt problemerne og hvordan de har håndteret dem; den svære samtale med barnet, den lige så svære samtale med forældrene – og beslutningen om at underrette de sociale myndigheder om sagen.

Per Larsen, formand for Børnerådet siger:" Når børn vokser op i kuldsejlede familier er de totalt prisgivet, hvis der ikke er nogen, der griber ind. Det er et kæmpe ansvar, der hviler på de mange professionelle fagfolk omkring børnene. Med vores film siger vi til dem, at deres indsats er helt afgørende for de udsatte børn og unge."

Filmene viser, hvad man kan gøre helt konkret, og hvordan man kan komme over de barrierer, der åbenlyst gør det så svært for selv dygtige og velmenende fagfolk at handle rettidigt og effektivt.Der er fx film om, hvordan tandlæger kan se spor af omsorgssvigt i mund- og halsregionen, om hvordan skolelæreren kan tale med forældrene, og om hvordan skolesundhedsplejersken kan tale med børn, når der er tegn på fx vold eller andre overgreb.