Udeskoler - mere end frisk luft?

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvilken effekt det har på børns sociale, faglige og fysiske evner, når skoleundervisningen en gang om ugen flyttes ud af klasselokalet. TrygFonden har støttet projektet med syv millioner kroner.

Trivsel Bliver børnene gladere for at gå i skole, lærer de mere, øges deres fysiske aktivitetsniveau og får de et bedre kammeratskab i klassen, når klasseværelset skiftes ud med undervisning i naturen eller bymiljø én dag om ugen? 

Det skal forskere fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet (NEXS) i samarbejde med Steno Diabetes Center i Gentofte nu undersøge.

Projektet hedder ”TEACHOUT” og vil komme til at omfatte 600 udeskoleelever og det samme antal elever på tilsvarende klassetrin, der ikke modtager udeundervisning. På den måde vil der være solid basis for at sammenligne og dermed kortlægge effekten af den alternative undervisningsform. 

Syv millioner fra TrygFonden
TrygFonden har støttet forskningsprojektet med små syv millioner kroner, og fondens Områdechef for Trivsel, Merete Konnerup, glæder sig til at følge resultaterne. 

”Danmark er foregangsland internationalt, når det gælder skolens aktive brug af omgivelserne i undervisningen. TEACHOUT vil give os solid viden om effekterne for børnene på en lang række områder som faglighed, sociale kompetencer og fysisk aktivitet,” siger Merete Konnerup. 

Udeskoler og lignende tiltag har været i gang i cirka 10 år i Danmark, og den hidtidige forskning har peget på, at eleverne synes at få større motivation for at gå i skole, større selvstændighed i deres skolearbejde, øget motion og kammeratskaber på tværs af de gængse opdelinger i klassen. 

TEACHOUT projektet vil for første gang give langt mere solide svar på, hvor stor en forskel udeskoler reelt gør for det gode børneliv i bred forstand. 

Styrket evidens
Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo er en del af Københavns Universitet, og her har man gennem mange år arbejdet målrettet med læring i naturen. Skolen har blandt andet en bred portefølje af uddannelsesaktiviteter, udviklingsprojekter og forskning inden for udeskole.

Uddannelseschef på Skovskolen, Anders Bülow, glæder sig over det nye forsknings-projekt. 

”Det er yderst glædeligt, at udeskole, som er en af de hastigst voksende pædagogiske udviklingstendenser i Danmark, har fået så væsentlig en mulighed for at styrke sin evidens. Dette forskningsprojekt vil give os et kvalificeret bidrag til udeskole-pædagogikkens effekt inden for temaer som læringsstile, inklusion, fysisk aktivitet og sociale relationer,” siger Anders Bülow.