Webhjælp til kræftpatienter

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om personer, der er behandlet for kræft, kan kureres for mentale følgesygdomme som angst, depression og søvnproblemer ved hjælp af webbasere-de computerprogrammer. TrygFonden har givet 9,8 mio. kr. til projektet.

Sundhed Mange personer, der er blevet behandlet for kræft, lider stadig af mentale gener efter deres behandling er afsluttet. Oftest i form af søvnproblemer, angst og depression og koncentrations- og hukommelsesbesvær.

Helt almindelige psykologiske behandlingsformer vil kunne hjælpe mange, men på grund af mangel på behandlere i nærområderne, er det langt fra alle, der får hjælp. Derfor skal det nu undersøges, om man ved hjælp af webbaserede programmer kan hjælpe flere mennesker.

Forskere fra Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse skal i en række projekter evaluere hvor effektivt webbaserede computerprogrammer understøtter livsstilsændringer og afhjælper søvnproblemer, angst og depression og koncentrations- og hukommelsesbesvær blandt personer behandlet for kræft.

Kan hjælpe flere patienter

 
Hvis behandlingen viser sig effektiv blandt personer behandlet for kræft, kan de webbaserede behandlinger med stor sandsynlighed også hjælpe andre patientgrupper i det danske sundhedsvæsen.

Professor Bobby Zachariae, der er en af de hovedansvarlige forskere i projektet, forklarer:

”De mentale gener og udfordringer, vi ser på, er almindeligt udbredte i befolkningen, og vores be-handlingsmetoder er helt generelle, så hvis internet-behandlingerne viser sig effektive overfor kræftpatienterne, vil det også åbne op for en helt ny omkostningseffektiv behandlingstype til det danske sundhedsvæsen.” 

Udover støtte til udvikling og afprøvning af de enkelte programmer, skal der også etableres et net-værk til udveksling af viden og erfaring mellem forskere, som arbejder på at afprøve og implementere internet-baserede behandlinger.

”Det er vigtigt at samarbejde og udveksle erfaringer både nationalt og internationalt. Både så vi lærer af hinanden og sikrer, at de opnåede resultater kommer hurtigt ud i praksis til fordel for patienterne. Derfor er netværket helt essentielt,” siger seniorprojektleder Christine Paludan-Müller fra Kræftens Bekæmpelse