Aarhus Universitetshospital vil inddrage patienterne i stor skala

Det første brugerinddragende hospital i Danmark. Det er målet for et samarbejdsprojekt, støttet af TrygFonden mellem ViBIS – Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet - Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Sundhed ViBIS – Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – har modtaget støtte fra TrygFonden til et samarbejdsprojekt med Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Her vil man for første gang i Danmark implementere metoder, der sikrer, at samtlige patienter på hospitalet bliver inddraget i behandlingen.

Det er veldokumenteret både i Danmark og udlandet, at inddragelse af patienter styrker kvaliteten i sundhedsvæsenet. Inddrager man patienterne i eget forløb, øger man patienttilfredsheden, skaber bedre behandlingsresultater og undgår i stigende grad fejl og utilsigtede hændelser.

”I TrygFonden har vi et klart mål om at gøre patienters møde med sundhedsvæsenet sikrere og mere trygt. Det gør vi ved at styrke patienten i at tage aktiv rolle i sit eget sygeforløb, men bestemt også ved tiltag som dette, hvor vi understøtter personalet i at inddrage patienterne, siger områdechef for sundhed i TrygFonden,” Mette Meldgaard.

Projektet løber over fire år og består af to dele. Den første del af projektet har til formål at implementere de nye metoder på Aarhus Universitetshospital. Det er denne del af projektet, som TrygFonden støtter med 4,9 millioner kroner. Senere er planen at igangsætte del to af projektet, hvor den viden, der er opnået gennem projektets første del, skal udbredes til flere hospitaler. Dette skal via implementeringspakker, der er udviklet på baggrund af erfaringerne fra første del af projektet.