Børnene skal inddrages

TrygFonden har doneret godt 6 mio. kr. til Børns Vilkår til at gennemføre projektet ”Bedre Børneinddragelse”, som skal styrke udsatte børn og unges inddragelse i deres egen kommunale sagsbehandling.

Trivsel Erfaringer fra BørneTelefonen hos Børns Vilkår viser, at mange børn oplever at blive overhørt og føler, at der bliver talt henover hovedet på dem, når der skal træffes beslutninger om deres sager i kommunen. 

Derfor vil Børns Vilkår afprøve et projektkoncept, som består af to dele. 

Den første del udgøres af et træningsforløb for ledelse og for sagsbehandlere med fokus på børneperspektivet af sagsbehandlingen. 

Den anden del består af tre kerneindsatser, som handler om at involvere børnene i praksis, nemlig i rammesætningen for møderne med kommunen, i handleplanen og i sagsbehandlernes refleksion over egen praksis. Den øgede involvering skal bidrage til mere kvalificeret rådgivning og bedre hjælp til de udsatte børn. 

Konceptet for ”Bedre børneinddragelse” bygger på et pilotprojekt fra 2012-2013, som også er finansieret af TrygFonden. 

Projektet løber over de næste fire år og forventes at omfatte 100-120 sagsbehandlere og over 6.000 børn. Det afprøves først i en pionerkommune, dernæst spredes projektet til at omfatte flere kommuner.

TrygFondens donation dækker udgifterne forbundet med de første to år.