Hvor er de farlige steder på vejnettet?

Kan man udpege farlige steder på vejnettet og på den måde forhindre ulykker før de sker? Nyt forskningsprojekt leder efter svaret.

Sikkerhed Det er Ph.d.-studerende Camilla Sloth Andersen fra Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet, der står bag projektet om at udvikle en metode til at udpege farlige steder på vejnettet, før ulykken sker. Målet er at give kommunerne et redskab, de kan bruge i arbejdet med at forebygge trafikuheld. 

Tidligere har man udpeget risikolokaliteter på baggrund af såkaldt ”sorte pletter”, som er de steder, hvor politiet har registreret en ulykke med tilskadekomne. Antallet af registreringer er imidlertid så lavt, at det bliver stadig sværere at bruge den metode. Samtidig er der plads til forbedringer af trafiksikkerheden – især på landevejene, som i dag står for to ud af tre alvorlige ulykker. 

Helt konkret vil projektet anvende data om trafikulykker fra Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Disse data kobles med viden om vejens beskaffenhed, bl.a. bredde, kantbredde, markeringer, sving og lignende. 

Projektet går i gang i oktober, hvor der vil blive indsamlet viden fra i alt 600 km. vej i Assens og Svendborg Kommune. 

TrygFonden har støttet projektet med 426.883 kr.