Hæjt alkoholforbrug koster samfundet 13 mia. om året

Mange danskere drikker for meget alkohol og det har store konsekvenser for hele samfundet. En ny analyse fra TrygFonden og KORA viser, at overforbrug af alkohol koster samfundet 13 milliarder kroner om året i afledte omkostninger som tabt arbejdsfortjeneste og øgede social- og sundhedsudgifter.

Sundhed Danskere, der drikker for meget alkohol, koster samfundet dyrt. Drikkeriet giver større sundhedsudgifter, flere sociale udgifter til f.eks. anbringelser af børn, flere færdselsulykker og tabt produktion for samfundet.  En ny analyse, som KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet for TrygFonden, vurderer, at overforbrug af alkohol koster samfundet mindst 13 milliarder kroner om året. Til sammenligning er de samlede indtægter fra de statslige alkoholafgifter årligt på 4 milliarder kroner.

”Man skal naturligvis være varsom med beregninger af denne art, for der vil altid være tale om estimater. Men jeg tør godt slå fast, at de 13 milliarder kroner er et meget konservativt skøn. Vores rapport er baseret på godt 50.000 misbrugere af alkohol, som har været i kontakt med sundhedsvæsnet, men undersøgelser tyder på, at det reelle antal danskere med et overforbrug af alkohol kan være op til tre gange så stort”, siger Jakob Kjellberg, professor og programleder for sundhed hos KORA.

Det er især mindre lønindkomst, øgede sociale udgifter og et stort pres på sundhedssystemet, som fører til milliardtabet for samfundet. KORAs og TrygFondens analyse viser, at en borger med et overforbrug af alkohol i gennemsnit har 100.000 kr. mindre i lønindkomst, og dermed også mindre skattebetaling. Dertil kommer at udgifterne til sundhedsydelser er to til fire gange højere for borgere med et alkoholoverforbrug. Og udgifterne til anbringelser af børn uden for hjemmet hele fem gange højere, når forældrene har et overforbrug af alkohol. 

”Analysen påviser, at alkoholproblemerne i Danmark uden for enhver diskussion er meget store, og at de ikke bare rammer den enkelte, der drikker, men også vedkommendes familie og – i sidste ende – os alle sammen i kraft af massive samfundsudgifter. Sagt på en anden måde, så er overforbrug af alkohol ikke en privatsag”, siger forskningschef i TrygFonden Anders Hede og understreger, at analysen ikke omfatter samtlige menneskelige omkostninger, der ligger bag alkoholmisbrug.