Et nyt hold forskningsrådgivere

TrygFonden har sammensat et nyt Rådgivende Forskningsudvalg, der i de næste fem år skal være med i udviklingen af fondens forskning.

For TrygFonden er det vigtigt, at den forskning vi støtter er af højeste kvalitet og samtidig bliver brugt i praksis. Blandt andet derfor har vi bedt en række af landets førende forskere inden for sikkerhed, sundhed og trivsel om at rådgive os i forhold til kvalitetssikring af de forskningsprojekter vi vælger at støtte, de forskningssatsninger vi vælger at foretage og den forskningsstrategi vi planlægger. 

TrygFondens strategi blev revideret i 2013. Den første opgave for det nye udvalg bliver at bistå med at udarbejde en ny forskningsstrategi, der skal understøtte realiseringen af TrygFondens overordnede strategi. De 11 medlemmer af det nye udvalg er udnævnt for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2018.