Et sundt hjem til anbragte børn

TrygFonden har doneret en million kroner til Børnehjælpsdagen, der dermed kan styrke indsatsen for at skabe sunde døgninstitutioner og opholdssteder for anbragte børn og unge i Danmark.

Sundhed Projektet hedder Sundt Hjem og sigter mod at give anbragte børn og unge bedre muligheder for at føre eller videreføre en aktiv og sund livsstil og ruste dem til at kunne træffe sunde valg på egen hånd i deres videre liv. 

Anbragte børn og unge bærer ofte på en tung social arv og er derfor særligt udsatte i forhold til deres sundhed. Det er baggrunden for projektet, som sætter fokus på, at kost, motion og trivsel bør prioriteres væsentligt højere, end tilfældet er i dag. 

I projektperioden tilbydes otte døgninstitutioner og opholdssteder et intensivt forløb på 12-14 uger med sundhedsrelaterede oplæg, tiltag og aktiviteter for både personale og institutionens børn og unge. 

Projektet bygger videre på indledende erfaringer fra et pilotprojekt og bliver afsluttet med en omfattende evaluering, som kan inspirere andre institutioner for anbragte børn. 

Sundt Hjem gennemføres over de næste to år i regi af Børnehjælpsdagens paraply-projekt ”Anbragte Børn i Bevægelse”.