Flere midler til Den Sociale Kapitalfond

TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale iværksættere og udvikle sociale virksomheder i Danmark. Med henholdsvis en kapitaltilførsel på 50 mio. kr. og 22 mio. kr. i projektstøtte er målet at skabe forretningsmæssigt bæredygtige virksomheder, der inkluderer udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Danmarks første sociale venturefond – Den Sociale Kapitalfond – står i spidsen for indsatsen.

Trivsel Der er et stigende fokus på socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og antallet af virksomheder er voksende. De er kendetegnet ved først og fremmest at have en social mission – primært med at inkludere marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet. Og der er god brug for den type virksomheder.

Omkring 400.000 udsatte danskere i den arbejdsdygtige alder er i dag uden for arbejdsmarkedet på midlertidig eller permanent offentlig forsørgelse, og alene førtidspensionister udgør ca. 6 pct. af den arbejdsdygtige befolkning. 

Med bevillingerne fra VELUX FONDEN og TrygFonden til Den Sociale Kapitalfond har de to valgt at gå forrest i arbejdet med at kompetenceudvikle sociale iværksættere og styrke allerede eksisterende sociale virksomheders vækst og bæredygtighed. 

”Efter de første års arbejde i Den Sociale Kapitalfond kan vi se, at sociale investeringer nytter. Derfor har TrygFonden valgt at investere yderligere kapital og kompetencer i sociale virksomheder, så de kan vokse og klare sig bedre i markedet. Vi er utrolig glade for, at VELUX FONDEN nu har valgt at støtte op om udviklingen gennem midler til Social StartUp. Sammen kan vi hjælpe flere til at få skabt en økonomisk bæredygtig forretning, der samtidig inkluderer mennesker, som ellers vil stå uden for arbejdsmarkedet,” siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden og formand for bestyrelsen i Den Sociale Kapitalfond. 

Den Sociale Kapitalfond blev stiftet af TrygFonden i 2011. Med den nye kapitaltilførsel på 50 mio. kr. over fem år fra TrygFonden vil Den Sociale Kapitalfond tredoble sin lånekapital.