Fodboldtræning til udsatte piger

TrygFonden har doneret en million kroner til Spillerforeningen, der dermed kan videreudvikle succeskonceptet Arena Spartacus med faste aktiviteter målrettet udsatte unge piger.

Trivsel Arena Spartacus er et tilbud til udsatte børn og unge, hvor tidligere og nuværende kendte fodboldspillere giver gratis fodboldtræning. 

Indtil nu har rigtig mange unge udsatte drenge haft stor glæde af at være en del af Arena Spartacus, mens de unge piger har været sværere at fastholde. Dette skyldes blandt andet, at pigerne fysisk og kulturelt bliver kørt ud på sidelinjen af de deltagende drenge. Og samtidig er især piger med etnisk minoritetsbaggrund begrænset af en skærpet bevågenhed fra deres forældre. 

Derfor vil Spillerforeningen gennemføre træning med faste, primært kvindelige trænere rekrutteret blandt tidligere topspillere. Målet er at gøre træningen så attraktiv, at pigerne bliver en fast del af Arena Spartacus, der som et ugentligt holdepunkt kan danne grundlag for yderligere sociale initiativer, eksempelvis støtte til lektielæsning og uddannelse til træner eller dommer. 

TrygFonden har tidligere støttet Arena Spartacus med 1,6 millioner kroner, og projektet er allerede etableret med succes i seks boligområder i Bispebjerg, på Nørrebro, i Husum, Ålborg, Herlev og Silkeborg.