Hjælp til stressramte familier

Samarbejdende Familieterapi er navnet på en ny behandlingsmetode, som kan hjælpe familier med børn, der er særligt belastet af psykisk lidelse. TrygFonden har støttet et forskningsprojekt, der skal udvikle metoden og undersøge effekten.

Sundhed En række familier er hårdt ramt på grund af psykiske lidelser hos et barn i familien. Disse familier har tit andre problemer at slås med ud over sygdommen, og måske er der endda flere i familien, som har en psykisk lidelse. I psykiatriens verden kaldes familierne for ”multistressede” og nu er der hjælp på vej til dem. 

TrygFonden har således støttet udviklingen af en ny behandlingsmetode, der kan give disse familier en bedre mulighed for at kunne håndtere de svære situationer i hverdagen.

Metoden hedder Samarbejdende Familieterapi og går grundlæggende ud på, at den psykiatriske behandler får et godt og tæt samarbejde med hele familien. Det handler blandt andet om at finde frem tid de ressourcer, som familien har og så handler de i høj grad om, at terapi-behandlingen tager udgangspunkt i den samlede families situation. Samtidig vil behandleren også inddrage og styrke netværket omkring familien og barnet – eksempelvis skolen. 

Det er Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, der står bag forskningsprojektet, og her har man blandt andet udviklet en manual til behandlerne om Samarbejde Familieterapi. Samtidig er man i gang med at tage første skridt i en evaluering, der skal klarlægge behandlingsmetodens effekt på både barnets og den samlede families velbefindende.