Kurser for kræftpatienter giver tryghed

Et kursus med ny viden for patienter, der lider af modermærkekræft har gjort patienterne mere trygge, viser ny evaluering. Til gengæld er det tvivlsomt, hvorvidt kursusrækken har reduceret unødvendig brug af sundhedsvæsenet.

Sundhed Hvis man har modermærkekræft kan man blandt andet få det bedre ved at mødes med ligesindede og tale om sygdommen. Især når man samtidig også har mulighed for at stille en læge, en sygeplejerske og en tidligere patient alle de spørgsmål man tumler med. 

Det er tanken bag et pilotprojekt, som TrygFonden har støttet med godt 700.000 kroner tilbage i 2010. Bag projektet står Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Plastikkirurgisk Afdeling i Aalborg. 

Projektet består af en kursusrække for i alt 200 modermærkekræftramte i Nordjylland i perioden 2011 til 2013. Med titlen ”Tankerne på plads og hverdagen tilbage”, har kursusrækken haft som mål at ”hjælpe deltagerne til at genvinde trygheden og kontrollen i deres liv, ved at gøre dem bedre i stand til at forstå, acceptere og håndtere deres sygdom og behandling.”

Samtidig har målet været ”at reducere de modermærkekræftramtes brug af sundhedsvæsenet til det nødvendige.” 

Gode erfaringer

 
Projektet er netop blevet evalueret af CEPRA, UCN (Nationalt Videncenter for Evaluering i Praksis). Evalueringen viser blandt andet, at det betyder meget, at de læger og sygeplejersker, der er med på kurserne er opdaterede på den nyeste viden inden for feltet. Det giver deltagerne tryghed. 

Samtidig har det også været positivt, at deltagerne har kunnet udveksle erfaringer og følelser med ”ligesindede”. Det har således givet deltagerne bedre tro på egne evner til at overkomme sygdommen. 

Ingen viden om unødvendigt brug

 
Med hensyn til det sidste mål med kurset - at minimere unødvendig brug af sundhedsvæsenet – kan evaluering ikke umiddelbart vise nogen effekt. 

Man ved dog, at deltagerne har fået mere viden om sygdommen, hvilket måske kan lette kommunikationen mellem patienten og sundhedsvæsenet i fremtiden.