Mere viden i debatten om børn

TrygFonden vil gerne bidrage til en mere videnstung offentlig debat om især udsatte børn og unge. Derfor har vi oprettet et journalistisk fellowship, der skal hjælpe til at kvalificere journalistikken på området.

Trivsel Hvad ved den danske befolkning egentlig om, hvordan udsatte børn og unge bedst bliver hjulpet? Vi kender de ekstreme historier, men får vi nok at vide om, hvordan området generelt ser ud, og hvad der virker bedst, når kommuner, skoler og forældre skal sørge for en så god fremtid som muligt for børnene? 

TrygFonden vil gerne bidrage til, at man kommer nærmere et punkt, hvor man kan svare ”ja” til det sidste spørgsmål, og derfor har vi oprettet et journalistisk fellowship. 

Fellowshippet er et legat på 500.000 kroner, der skal gå til en erfaren journalist, som i et halvt år skal have sin daglige gang på TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet. 

Her får han eller hun mulighed for at fordybe sig i emnet og få et indblik i noget af den bedste danske forskning og viden på børne- og ungeområdet. Samtidig giver fellowshippet også en bedre generel forståelse af forskningsmetoder og af hvordan viden frembringes - redskaber der kan være nyttige i et fremtidigt journalistisk arbejde, hvor fakta og myter skal skilles fra hinanden.

Sideløbende med denne fordybelse i emnet, skal fellowen bruge det halve år til at arbejde på, hvordan en større viden konkret kan bruges til at skabe en endnu bedre journalistik om emnet i fremtiden. 

Journalistik og viden

 
Fellowshippet er en del af TrygFondens arbejde på fokusområdet ”En chance i livet”. Her arbejder vi på, at børn og unge får de bedste muligheder for at udvikle og skærpe deres personlige, sociale og faglige kompetencer. En del af det arbejde handler om at skabe en kultur, hvor den bedste og mest solide viden bliver brugt i arbejdet med børn og unge. 

Vi har oprettet et journalistisk fellowship, fordi vi mener, at mere og bedre viden også er nøglen til en journalistik, der kan skabe en kvalificeret offentlig debat om børne- og ungeområdet. En debat, der i sidste ende kommer børnene og de unge mennesker til gode. 

Fellowshippet er inspireret af lignende tiltag på blandt andet Harvard University i USA og University of Oxford i England.