Patientsikkerhed på dagsordenen

Der er ekstra fokus på patienters sikkerhed i disse dage, hvor emnet bliver debatteret på den årlige patientsikkerhedskonference i København. I den forbindelse er der offentliggjort en evaluering af indsatserne for at forbedre patientsikkerheden på fem hospitaler – et projekt som TrygFonden er samarbejdspartner på.

Sundhed Hvordan kan man gøre det endnu mere sikkert at være patient på et dansk hospital? Det spørgsmål samarbejder TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at finde gode svar på. 

Den årlige patientsikkerhedskonference, der i øjeblikket løber af stablen i København, er en mulighed for at gøre status på de resultater, der er nået, kigge frem imod kommende udfordringer og få inspiration til nye idéer. 

På dette års konference, har der således været oplæg fra blandt andre sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der har givet sit bud på, hvorfor et lige og sikkert sundhedsvæsen er vigtigt. 

Evaluering af ”Patientsikkert Sygehus” 

I forbindelse med konferencen er der offentliggjort en evaluering, udarbejdet af Cowi. 

Evalueringen omhandler projektet ”Patientsikkert Sygehus”, hvor fem hospitaler har arbejdet systematisk med at forbedre patientsikkerheden ved at indføre 11 ”pakker”, som personalet kan bruge. 

De 11 pakker dækker over 11 forskellige områder, hvor patientsikkerheden kan forbedres. Det handler for eksempel om at forhindre, at patienterne får fejlagtige kirurgiske indgreb, at de får infektioner under en operation eller at de får tryksår af at ligge i hospitalssengen. 

Faglig stolthed i implementeringen

 
Ifølge evalueringen har der været god succes med at implementere pakkerne på de fem hospitaler. 

Det hænger blandt andet sammen med, at pakkerne er blevet taget godt imod af personalet, som har set det som en del af deres faglige stolthed at bruge tjeklisterne til at forhindre fejl i behandlingen af patienterne. 

I et implementeringsperspektiv er det især positivt, at alle fem hospitaler har besluttet at integrere pakkerne i hospitalets almindelige drift, efter at projektet er afsluttet. 

Kan ikke måle på behandlingseffekten

 
Hvorvidt de 11 pakker har øget patienternes sikkerhed, kan evalueringen dog ikke sige noget sikkert om. 

I evalueringen står der i den forbindelse: 

”Det var oprindeligt håbet, at evalueringen kunne underbygge de behandlingseffekter af pakkerne, som allerede er dokumenteret i international forskning. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og evaluator har måttet indse, at dette evalueringsdesign har vist sig at være for ambitiøst. Eftersom data ikke er indsamlet med henblik på at dokumentere pakkernes kliniske effekt, men som et arbejdsredskab for implementeringen, kan evalueringen hverken be- eller afkræfte en statistisk signifikant samvariation mellem implementeringsgrad og behandlingsresultat. 

Personalet på en række afdelinger har selv dokumenteret en række kliniske resultater og udarbejdet veldokumenterede forskningspublikationer og posters, som er præsenteret på internationale forskningskonferencer. Det gælder for eksempel afdelinger, der har implementeret tryksårs-, MAS-, AMI- eller medicinafstemningspakken.”

Læs mere på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside