Psykisk syge unge får fritidstilbud

TrygFonden har doneret 800.000 kr. til ungdomsinstitutionen Holmstrupgård i Brabrand. Midlerne skal hjælpe psykisk sårbare unge til en meningsfuld fritid.

Sundhed Skizofreni, angst, depression, spiseforstyrrelser – lidelserne er mange, men ens for de psykisk sårbare unge er, at det kan være stort set umuligt for dem at etablere et normalt fritidsliv og et socialt netværk, når den mentale sundhed er truet. 

Nu har Holmstrupgård, som er et specialiseret tilbud inden for ungdomspsykiatrien, modtaget 800.000 kr. fra TrygFonden til projektet SiF-X – Sårbare i Familien. Målet er at give hjemmeboende unge med psykiske problemer mulighed for at deltage i meningsfulde fritidsaktiviteter i små grupper sammen med jævnaldrende sårbare unge, som er bosiddende på Holmstrupgård, der ligger i Brabrand. 

”Det er vores erfaring, at unge med psykiatriske vanskeligheder ikke er robuste nok til at tackle det almindelige klubliv, hvor man naturligt har et socialt netværk med jævnaldrende. Men uden et socialt netværk kan det være meget vanskeligt at ruste sig til at skabe en bedre tilværelse, og vi hører mange forældre fortælle, hvordan de unge bare isolerer sig derhjemme. Derfor er vi glade for, at vi nu kan afprøve, om vores fritidstilbud kan hjælpe de unge bedre på vej,” forklarer Knud Byskov, forstander på Holmstrupgård. 

Idéen er opstået som et ønske fra forældre til hjemmeboende unge med psykiske vanskeligheder. Forskellige sportsgrene som ridning, boldspil og taekwondo og kreative tilbud, IT og teater er blandt de fritidstilbud, der skal samle de unge med psykiske lidelser. 

Projektet skal køre i to år, og det forventes, at mellem 36 og 72 unge i alderen 14-27 år kommer gennem forløbet, der gennemføres i samarbejde med bl.a. Aarhus Kommune, de praktiserende læger og Ungdommens Røde Kors.