Kan man træne i at blive en god forældre?

Hvordan hjælper man bedst nybagte forældre med at give deres børn de bedst mulige vilkår for det bedst mulige liv? Det er ét af de emner, som en række af landets dygtigste forskere skal dykke ned i, for at finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker, når det gælder om at styrke børn og unges trivsel. TrygFonden har netop givet 40 millioner kroner til forskningen.

Trivsel Hvilken effekt på barnets liv har forældretræning til nybagte forældre? Det er spørgsmålet i ét ud af en række forskningsprojekter, som TrygFonden netop har støttet med i alt 40 millioner kroner. Fælles for alle projekterne som har modtaget støtte er, at de skal bidrage til, at børn og unge og deres forældre bliver mødt med indsatser, der øger chancen for, at de får et så godt liv som muligt. 

Hvad enten det betyder, at de undgår at komme ud i kriminalitet, får en så god uddannelse som muligt eller lever et så sundt og sygdomsfrit liv som muligt. 

Tidligt og rigtigt 
Merete Konnerup er områdechef for trivsel i TrygFonden, og ifølge hende er hovedreglen, når det handler om at hjælpe børn og unge, at det aldrig er for tidligt til at sætte ind med indsatser. 

”Man ved fra forskningen, at jo tidligere man hjælper et barn – hvad enten det er med sproget, den rette kost eller noget helt tredje – jo større positiv effekt har det på barnets liv videre frem,” siger Merete Konnerup og fortsætter: 

”Samtidig er det selvfølgelig mindst lige så afgørende, at man finder ud af, hvad man skal sætte tidligt ind med. Man skal, kort sagt, finde ud, hvilke indsatser, der virker, og hvilke indsatser, der ikke virker. Og det kan solid forskning give de bedste svar på.” 

Træn i at blive en god forælder

 
Faktisk er det godt at sætte ind med indsatser allerede inden barnet bliver født - og lige efter. Ved at sørge for, at nybagte forældre modtager både viden og træning i, hvad de skal gøre for at være gode forældre, kan det have store positive effekter for barnets udvikling. 

Så meget ved man allerede fra udenlandsk forskning. Til gengæld ved man mindre om, præcis hvordan forældretræningen og vejledningen skal tilrettelægges, og hvad den skal indeholde for at få den størst mulige effekt. Men det skal et af de projekter, der har modtaget støtte, altså nu give et kvalificeret svar på. 

Ved at undersøge tre forskellige former for programmer rettet mod kommende eller nybagte forældre vil projektet give et godt indblik i, hvilken effekt programmerne har. Og dermed også hvilke programmer, man skal vælge ude i kommunerne i fremtiden. 

Hvert femte forældrepar mangler ressourcer

 
I spidsen for dette forskningsprojekt står professor Marianne Simonsen fra Aarhus Universitet. Og ifølge hende er der god brug for ny viden på området: 

”Nye undersøgelser anslår, at cirka hvert femte forældrepar i Danmark ikke har tilstrækkelige forældreressourcer til at give deres barn den bedst mulige start på livet. Og når man sammenholder det med, at det faktisk er rigtig vanskeligt at fastslå, om et spædbarn mistrives, bliver det ikke mindre vigtigt at finde ud af, hvilken træning og information til nybagte forældre, der har den største effekt,” siger Marianne Simonsen. 

Hun forklarer, at når det drejer sig om et ældre barn, kan mistrivsel lettere opdages og forebygges i skoler og institutioner – et spædbarn har typisk hovedsageligt kontakt til forældrene. Derfor skal de vide, hvad de gør. Og derfor skal man forske i, hvordan forældre bedst får denne viden. 

Viden flytter bjerge og tro

 
Endelig vil en større sikkerhed om, hvorvidt forældretræning- og information virker, have den dobbelte effekt, at forældrene også vil have større lyst til at rette sig efter det. 

Der er nemlig meget, der tyder på, at det ikke kun handler om at stille viden og træning til rådighed for forældrene. 

”Der er meget, der tyder på, at det også er vigtigt, at forældrene har en tro på, at det rent faktisk gør en forskel for deres børn, hvis de bruger den bedste viden. Sådan en tro kan man bedst etablere, hvis de professionelle omkring familien ved mest muligt om effekterne af forældretræningen,” siger Merete Konnerup fra TrygFonden.